Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

20.06.2007
Изграждане на сондаж Е – 71 и шлейф от него до шлейфа на сондаж Е - 29
Местоположение: Землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца Възложител: „БУЛГАРГАЗ” ЕАД, с адрес: ж.к. “Люлин - 2” бул. “Панчо Владигеров” № 66, гр. София 1336, ...

19.06.2007
Добив на баластра в коритото на р. Лева
Местоположение: р. Лева, в участъка от затвора до железния мост на пътя Е-79 - пътя Враца - Монтана, в землището на кв. Бистрец, общ. Враца. Възложител: „ГАЛАКТИКА 03” ЕООД, ул. "Хаджи ...

18.06.2007
Изграждане на цех за производство на промишлени взривни вещества от типа "Амонити" и спомагателни сгради към него
Местоположение: ПИ: № 091006, № 091017, № 091995, землището на с. Лиляче, местността "Говедарника", общ. Враца. Възложител: "НИКАС" ООД, бул. "Цар Борис III" № 126, гр. София - 1612, тел. 02 955 ...

17.06.2007
Организиране на изкупуване и разкомплектуване на ИУМПС
Местоположение: Площадка в промишлена зона УПИ ХV, п.и. 4996, кв. 13, по плана на гр. Враца. Възложител: „КОСАНЯ” ЕООД, ул. “Георги Димитров” № 21, гр. Мизия, обл. Враца тел. ...

16.06.2007
Организиране на изкупуване и разкомплектуване на ИУМПС
Местоположение: Площадка в промишлена зона УПИ ХV, п.и. 4996, кв. 13, по плана на гр. Враца. Възложител: „КОСАНЯ” ЕООД, ул. “Георги Димитров” № 21, гр. Мизия, обл. Враца тел. ...

15.06.2007
Изграждане на кравекомплекс
Местоположение: П.И. 12259.642.4, в местността “Коломановото” по плана за земеразделянето на гр. Враца Възложител: “Силвия – 7” ООД, ул. Пълковица” № 7, кв. Кулата, ...

14.06.2007
Увеличаване капацитета на пещ за производство на 3300 тона клинкер на ден
Местоположение: с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца, на мястото на съществуващи технологични съоръжения на “Холсим” България АД, с. Бели Извор Възложител: “Холсим” България ...

13.06.2007
Изграждане на говедовъдна ферма за отглеждане на 20 бр. крави
Местоположение: Имот № 161012, м. “Край село”, землище на с. Чирен, общ. Враца Възложител: Милчо Петков Йорданов, ул. “Милин камък” № 10, с. Чирен, общ. Враца Характеристика ...

12.06.2007
Преустройство и доизграждане на съществуваща сграда с предназначение за говедовъдна ферма за отглеждане на 20 бр. крави
Местоположение: Позeмлен имот № 161012, местността „Край село”, землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца Възложител: Милчо Петков Йорданов, с адрес: ул. „Милин камък” ...

11.06.2007
Работилница за боядисване на вълнени прежди
Местоположение: Позeмлен имот № 9460277, местността „Върха”, Врачански лозя, общ. Враца, обл. Враца Възложител: „ЕЛ БО Констант” ЕООД, с адрес: ул. „Поп Буюклийски” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда