Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

05.03.2013
Полуинтензивно отглеждане на аквакултура и спортен риболов във водите на яз.Дъбника
Полуинтензивно отглеждане на аквакултура и спортен риболов във водите на яз.Дъбника ...

05.03.2013
Изграждане на Автоцентър на самообслужване - автоматична автомивка, машини за ръчно външно и вътрешно почистване ...
Изграждане на Автоцентър на самообслужване - автоматична автомивка, машини за ръчно външно и вътрешно почистване и измиване на автомобили, тапицерски услуги и обществена пералня. ...

25.02.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Георгиев Тодоров-"Мираж 2007" ЕООД в с.Тишевица
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Георгиев Тодоров-"Мираж 2007" ЕООД - Развъждане на риба в съществуващ язовир "Под кръста" в с.Тишевица ...

20.02.2013
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-03/12.02.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
СЪОБЩЕНИЕ №Вр/ПВО-03/12.02.2013 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите ...

20.02.2013
Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение: Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 към Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра.
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на  ОВОС/ДВ бр. 25/2003г./  Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно ...

18.02.2013
Промишлени и складови дейности в имот частна собственост
Промишлени и складови дейности в имот частна собственост ...

18.02.2013
Изграждане на жилищна сграда с гараж в собстен имот
Изграждане на жилищна сграда с гараж в собстен имот ...

14.02.2013
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водосток 2,00/2,00 м.
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – водосток 2,00/2,00 ...

13.02.2013
Мени Груп Еоод - Разкриване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС
Мени Груп Еоод - Разкриване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС ...

12.02.2013
ОПТИМИЗИРАНЕ И ПРОМЯНА НА КАБЕЛНА СХЕМА НН - ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ НН ПО УЛ."РАКОВСКАч И УЛ."ИВАНКА БОТЕВА" - ГР.ВРАЦА
ОПТИМИЗИРАНЕ И ПРОМЯНА НА КАБЕЛНА СХЕМА НН - ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ НН ПО УЛ."РАКОВСКАч И УЛ."ИВАНКА БОТЕВА" - ГР.ВРАЦА ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда