Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

26.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Орфей Николаев Петков - ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения ...
Уведомление за инвестиционно предложение от Орфей Николаев Петков - ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар в землището на с.Паволче.. ...

24.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Байчев - Преустройство на магазин в кафе-аперитив
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Байчев - Преустройство на магазин в кафе-аперитив ...

23.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Четвърта-изток" №15 гл.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Четвърта-изток" №15 гл.Враца. ...

23.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Иван Тричков" №14.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Иван Тричков" №14. ...

15.07.2013
Обява за инвестиционно намерение "Преустройство на стопанска сграда за обслужване на населението-обект за дестилиране на етилов алкохол"
Обява за инвестиционно намерение "Преустройство на стопанска сграда за обслужване на населението-обект за дестилиране на етилов алкохол" ...

08.07.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Разкриване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" от Мени-Груп ЕООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Разкриване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства"  от Мени-Груп ЕООД ...

04.07.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Получаване на разрешение за водовземане на подземни води от един брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м. в ПИ с идентификатор 12259.1008.284 по кадастралната карта на град Враца" Въз
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Получаване на разрешение за водовземане на подземни води от един брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м. в ПИ с идентификатор  12259.1008.284 ...

04.07.2013
Обява за уведомлениие за инвестиционно намерение "Вътрешно преустройство на жилище в зъболекарски кабинет"
Обява за уведомлениие за инвестиционно намерение "Вътрешно преустройство на жилище в зъболекарски кабинет". Възложител - "Смайл" ООД ...

28.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодора Валериева Въльовска за обект: Промяна предназначението на собствен имот 944.264 местност "Череша" с код по ЕККАТЕ 12259 гр. Враца за "промишлени складови дейности".
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодора Валериева Въльовска за обект: Промяна предназначението на собствен имот 944.264 местност "Череша" с код по ЕККАТЕ 12259 гр. Враца за "промишлени складови ...

26.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обект - "Модернизация и реконструкция на въздушна мрежа и извнасяне на електромерни табла в село Лиляче община Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обект - "Модернизация и реконструкция на въздушна мрежа и извнасяне на електромерни табла в село Лиляче община Враца" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда