Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

26.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обект - "Модернизация и реконструкция на въздушна мрежа и извнасяне на електромерни табла в село Лиляче община Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обект - "Модернизация и реконструкция на въздушна мрежа и извнасяне на електромерни табла в село Лиляче община Враца" ...

26.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов и Цветелина Валентинова Ангелова за обект - "Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-211, кв.35 по ПРЗ на гр. Враца, идентификатор № 12259.1025.211 по КК на гр. Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов и Цветелина Валентинова Ангелова за обект - "Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-211, кв.35 по ПРЗ на гр. Враца, идентификатор № ...

24.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца за обект - "Аварийно укрепване и възстановяване на разрушената част на мост на общински път IV 13011(VRC1035), на изхода на с. Три кладенци, в посока с. Девене - Община Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца за обект - "Аварийно укрепване и възстановяване на разрушената част на мост на общински път IV 13011(VRC1035), на изхода на с. Три кладенци, в посока ...

21.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Илия Миронов Борисов за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки"
Уведомление за инвестиционно предложение от Илия Миронов Борисов за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки" ...

21.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов за обект - "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и круши"
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов за обект - "Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и круши" ...

21.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниел Петров Градинарски за обект - "Офис и три гаражни клетки"
Уведомление за инвестиционно предложение от Даниел Петров Градинарски за обект - "Офис и три гаражни клетки" ...

17.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Десислава Аврамова Петкова за обект - "Сезонна постройка за временно обитаване"
Уведомление за инвестиционно предложение от Десислава Аврамова Петкова за обект - "Сезонна постройка за временно обитаване" ...

11.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "РАЛИЦА САШОВА" ЕООД за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в КОЗМЕТИЧЕН САЛОН И ОФИС"
Уведомление за инвестиционно предложение от "РАЛИЦА САШОВА" ЕООД за обект - "Вътрешно преустройство на гараж в КОЗМЕТИЧЕН САЛОН И ОФИС" ...

07.06.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕАНА-ВРАЦА" ООД за обект - "Водовземане на подземни води от 1 брой нов тръбен кладенец"
Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕАНА-ВРАЦА" ООД за обект - "Водовземане на подземни води от 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м." ...

07.06.2013
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на три броя гаражни халета, автомивка и паркинг" от Боди-М-Травъл ООД
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за "Изграждане на три броя гаражни халета, автомивка и паркинг" от Боди-М-Травъл ООД ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда