Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

09.09.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС с вх. N2600-1802(2)/05.09.2013 г. от "СМАЙЛ"ООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС с вх. N2600-1802(2)/05.09.2013 г. от "СМАЙЛ"ООД ...

23.08.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕСАН" ЕООД - Преустройство на козметичен салон в закусвалня
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕСАН" ЕООД - Преустройство на козметичен салон в закусвалня ...

21.08.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "БАБЕ КЙ ЕСТЕЙТ" ЕООД - Изграждане на "ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА"
Уведомление за инвестиционно предложение от "БАБЕ КЙ ЕСТЕЙТ" ЕООД - Изграждане на "ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА" ...

21.08.2013
Две Уведомления за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Електропровод ул.Мито Бояджиев и Хаджи Димитър
Две уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Електропровод ул.Мито Бояджиев и Хаджи Димитър ...

14.08.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Административна сграда, изложбено хале за селскостопански инвентар със склад и работилница в местността "Гладно поле"" - "Агроин" ООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Административна сграда, изложбено хале за селскостопански инвентар със склад и работилница в местността "Гладно поле" и е собственост на "Агроин" ...

07.08.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "Металстройпроект ТДА Враца 2010" ЕООД - Изграждане на автомивка
Уведомление за инвестиционно предложение от "Металстройпроект ТДА Враца 2010" ЕООД - Изграждане на автомивка в Складова зона гр.Враца   ...

05.08.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ2-00118/30.07.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - Тръбен кладенец ТК-Екофрут Враца
СЪОБЩЕНИЕ ПВ2-00118/30.07.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - Тръбен кладенец ТК-Екофрут ...

31.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Румен Илиев Георгиев - "Агроин"-ООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Орфей Николаев Петков - ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения ... ...

26.07.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Развиване на полуинтензивно отглеждане на аквакултури и зарибяване" - "Дъбника" ООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Развиване на полуинтензивно отглеждане на аквакултури и зарибяване с естествена за водоема риба в напълно свободна среда - яз.Дъбника" - дружество ...

26.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Цветелин Венциславов Филчев - Вътрешно преустройство на търговски обект за обособяване на два самостоятелни обекта ... гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Цветелин Венциславов Филчев - Вътрешно преустройство на търговски обект за обособяване на два самостоятелни обекта - магазин за промишлени стоки и офиси - гр.Враца, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда