Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

25.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Мартин Иванов Василев "Автосервиз и паркинг"
Обява за инвестиционно намерение от Мартин Иванов Василев и Детелина Борисова Стойкова "Автосервиз и паркинг" ...

24.10.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00071/16.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00071/16.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово ...

24.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Дария Стоянова Михайлова "Пристройка за кафе-аперитив"
Обява за инвестиционно намерение от Дария Стоянова Михайлова "Пристройка за кафе-аперитив" ...

22.10.2013
Обява за инвестиционно намерение "Изграждане на Кабелна разпределителна мрежа"
Обява за инвестиционно намерение "Изграждане на Кабелна разпределителна мрежа на територията на гр.Враца" ...

14.10.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00035/08.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане и ползване на пвърхностин воден обект
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00035/08.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане и ползване на пвърхностин воден обект с цел "Изграждане ...

08.10.2013
Искане за ОВОС от Орфей Николаев Петков за инв. предложение за изгр. на ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, завед. за бързо хранене с кафене, сервиз за гуми, 60-тонен кантар, ТИР автомивка и колонка за зареждане на електромобили
Искане за ОВОС от Орфей Николаев Петков за инв. предложение за изгр. на ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, завед. за бързо хранене с кафене, сервиз за гуми, 60-тонен кантар, ТИР автомивка и колонка ...

08.10.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Младен Петров Младенов за Магазин за авточасти и помещение за автосервизни услуги
Уведомление за инвестиционно предложение от Младен Петров Младенов за Магазин за авточасти и помещение за автосервизни услуги ...

08.10.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "Национал груп" ООД за разширение на съществуваща игр. зала
Уведомление за инвестиционно предложение от "Национал груп" ООД за разширение на съществуваща игр. зала ...

01.10.2013
Три Уведомления за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Електропроводи ул.Речка, ул.Христанчо Матов и ул.Цар Борис 1
Три Уведомления за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Електропроводи ул.Речка, ул.Христанчо Матов и ул.Цар Борис 1 ...

18.09.2013
Обявление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ВРАЦА - изграждане на Зала – клуб на кметството на с. Власатица
Обявление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ВРАЦА - изграждане на Зала – клуб на кметството на с. Власатица ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда