Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

22.11.2013
Обява за инвестиционно предложение от "Лалов и Вачев" ЕООД - Водовземане на подземни води
Обява за инвестиционно предложение от "Лалов и Вачев" ЕООД - Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец. ...

22.11.2013
Обява за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Подмяна на кабел от нова муфа до ТП №6 и ТП №6 до ТП №2
Обява за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Подмяна на кабел от нова муфа до ТП №6 и ТП №6 до ТП №2 ...

13.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00016/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ1 Медна-ВИК Враца-Згориград".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00016/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ1 Медна-ВИК Враца-Згориград" и "КИ2 Медна-ВИК ...

13.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00071/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ Езерото-ВИК Враца-Паволче".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00071/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ Езерото-ВИК Враца-Паволче". ...

04.11.2013
Обява за инвестиционно намерение от БКО ООД Враца "Обособяване на площядка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци."
Обява за инвестиционно намерение от БКО ООД Враца "Обособяване на площядка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци(хартия, пластмаса, стъкло, текстил)." ...

01.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00034/25.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Ползване на р.Лева за заустване на производствени води.
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00034/25.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Ползване на р.Лева за заустване на производствени води. ...

31.10.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ташев Транс" ЕООД за изграждане "Автоснабдителна станция за светли горива с пламна температура > 50 градуса"
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ташев Транс" ЕООД за изграждане "Автоснабдителна станция за светли горива с пламна температура > 50 градуса" ...

30.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Водовземане от подземни води от съществуващи източници"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Водовземане от подземни води от съществуващи източници" ...

28.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от ВиК ООД Враца "Преустройство на магазин в приемен център"
Обява за инвестиционно намерение от ВиК ООД Враца "Преустройство на магазин в приемен център" ...

25.10.2013
Обява за инвестиционно намерение от Николай Стефанов Николов "Склад цветя със заболекарски кабинет."
Обява за инвестиционно намерение от Николай Стефанов Николов "Склад цветя със заболекарски кабинет." ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда