Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

04.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "НЛМД" ЕООД : "Изграждане на жилищна сграда с апартяменти и подземен паркинг.", ЦГЧ, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "НЛМД" ЕООД : "Изграждане на жилищна сграда с апартяменти и подземен паркинг.", ЦГЧ, гр. Враца. ...

13.12.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца. ...

13.12.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Пламен Илиев Георгиев: "Изграждане на 1 брой кладенец за добив на подземни води.", м.Дърбоделци, земл. с.Паволче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Пламен Илиев Георгиев: "Изграждане на 1 брой кладенец за добив на подземни води.", м.Дърбоделци, земл. с.Паволче, общ. ...

11.12.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗАСЛОН 99" ЕООД "НАНА 1-2005"ЕООД: "Преустройство на жилищна сграда и склад в Заведение за бързо хранене.", УПИ-XIV 364 кв.8, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗАСЛОН 99" ЕООД  "НАНА 1-2005"ЕООД: "Преустройство на жилищна сграда и склад в Заведение за бързо хранене.", УПИ-XIV 364 кв.8, гр. Враца. ...

27.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Божидаров Иванов: "Сграда за обществено обслужване за автодиегностика, ремонт и поддръжка на автомобили и извършване на годишни технически прегледи", жк Дъбника, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Божидаров Иванов: "Сграда за обществено обслужване за автодиегностика, ремонт и поддръжка на автомобили и извършване на годишни технически прегледи", ...

23.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕкоСейф ООД: "Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита в скл
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕкоСейф ООД: "Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци ...

21.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Васирев: "Кравеферма за 52 бр. дойни крави, мест. Оймански дол, земл.с.Нефела, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Васирев: "Кравеферма за 52 бр. дойни крави, мест. Оймански дол, земл.с.Нефела, общ. Враца. ...

15.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тошко Петров Тодоров: "Трафопост 160 VA 20/0,4 kV за ел.захранване на 3 броя стопански сгради, земл.с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тошко Петров Тодоров: "Трафопост 160 VA 20/0,4 kV за ел.захранване на 3 броя стопански сгради, земл.с.Баница, общ. Враца. ...

15.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция №5586 инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6231 Beli Izvor Telenor Collo, с.Бели Извор, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция №5586 инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6231 Beli Izvor Telenor Collo, с.Бели ...

13.11.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Иван Христов Иванов "Обособяване на автокъща за продажба на употребявани автомобили с административна сграда, м.Занкиното, земл.гр.Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Иван Христов Иванов "Обособяване на автокъща за продажба на употребявани автомобили с административна сграда, м.Занкиното, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда