Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

30.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "A1 България ЕАД" за изграждане на електронна съобщителна мрежа на територията на гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "A1 България ЕАД" за: 1. „Изграждане на електронна съобщителна мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД до VRС 0021 А „Кiпоtо“ на територията ...

21.01.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "ЕКО МАНИКА" ЕООД: "Изграждане на нова сграда - хале до 10 м.", м.Гладно поле, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "ЕКО МАНИКА" ЕООД: "Изграждане на нова сграда - хале до 10 м.", м.Гладно поле, гр. Враца. ...

18.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Георгиев Христов и Видка Василева Керезова-Христова: "Промяна предназначение на зем.земя и образуване на нов урегулиран имот за малоетажно строителство", м.Барата, земл. с.Згориград, общ. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Георгиев Христов и Видка Василева Керезова-Христова: "Промяна предназначение на зем.земя и образуване на нов урегулиран имот за малоетажно строителство", ...

18.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна предназначение на зем.земя и образуване на 10 урегулирани имота", м.Пискавец, земл. с.Челопек, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна предназначение на зем.земя и образуване на 10 урегулирани имота", м.Пискавец, земл. с.Челопек, общ. ...

16.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури", м.Бъзенски лъг, земл. с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури", м.Бъзенски лъг, земл. с.Баница, общ. Враца. ...

11.01.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Пламен Илиев Георгиев: "Изграждане на 1 брой кладенец за добив на подземни води.", м.Дърбоделци, земл. с.Паволче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Христо Маринов Василев: "Изграждане на сграда - кравеферма.", м.Оймански дол, с.Нефела, общ. Враца. ...

09.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Предприятие за чисто производство-софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли свързани с тях", м.Копана могила, земл. с.Паволче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Предприятие за чисто производство-софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли свързани с тях", м.Копана ...

04.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Самуил Живков Симеонов: "Отглеждане на 250 броя пчелни семейства.", с.Веслец, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Самуил Живков Симеонов: "Отглеждане на 250 броя пчелни семейства.", с.Веслец, общ. Враца. ...

04.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "НЛМД" ЕООД : "Изграждане на жилищна сграда с апартяменти и подземен паркинг.", ЦГЧ, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "НЛМД" ЕООД : "Изграждане на жилищна сграда с апартяменти и подземен паркинг.", ЦГЧ, гр. Враца. ...

13.12.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда