Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

06.12.2013
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Метален мост и подпорна стена"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Метален мост и подпорна стена" УПИ ХIII - 698 по плана на с.Згориград, община Враца  ...

29.11.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Николаев Петров - Изграждане на торово хранилище в с.Власатица
Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Николаев Петров - Изграждане на торово хранилище в с.Власатица - Стопански двор ...

29.11.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Външно кабелно електрозахранване НН на "Жилищна сграда с гаражи и ограда" ул.Вестител 2-4
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Външно кабелно електрозахранване НН на "Жилищна сграда с гаражи и ограда" ул.Вестител 2-4 ...

27.11.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - БКТП 10/0.4 kV - Източна промишлина зона
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - БКТП 10/0.4 kV - Източна промишлина зона ...

27.11.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Външно кабелно захранване "Газостанция" Източна промишлина зона
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Външно кабелно захранване "Газостанция" Източна промишлина зона ...

27.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00068/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Разрешително за заустване на производствени води в землището на с. Чирен.
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00068/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Разрешително за заустване на смесен поток  от пречистени в ПСОВ производствени ...

27.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00070/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Оходен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00070/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ...

26.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00047/18.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект-с.Лиляче".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00047/18.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване ...

26.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00067/19.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води с
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00067/19.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ...

26.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00046/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Ползване на воден обект-с.Три кладенци".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00046/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда