Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

09.01.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00092/02.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Мраморен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00092/02.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

27.12.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изменение предназначението на обекти" от "Ситистрой-2000" ООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изменение предназначението на обекти" от "Ситистрой-2000" ООД ...

18.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ситистрой-2000" ООД
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ситистрой-2000" ООД ...

18.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца ...

17.12.2013
Обява за инвестиционно предложение за "Изграждане на Зала-Клуб за кметството на село Власатица"
Обява за инвестиционно предложение за "Изграждане на Зала-Клуб за кметството на село Власатица" ...

17.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕДИСМАГ" ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕДИСМАГ" ЕООД с Вх. № 2600/14.12.2013 г. ...

13.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД с Вх. № 2600/12.12.2013 г. ...

11.12.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на стоматологичен кабинет" - Николай Стефанов Николов
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на стоматологичен кабинет и склад за съхранение на съксийни растения и рязан цвят" - Николай Стефанов Николов ...

11.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "Химметал" ООД с.Згориград - Вътрешно преустройства на магазин в склад
Уведомление за инвестиционно предложение от "Химметал" ООД с.Згориград - Вътрешно преустройства на магазин в склад ...

09.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "АВТОМОРГА КАВП" ООД - Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили
Уведомление за инвестиционно предложение от "АВТОМОРГА КАВП" ООД - Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия и Германия, сортиране, съхранение и продажба на ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда