Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

20.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от отец Койчо Димов "Изграждане на католически храм "Успение Богородично" в жк Дъбника"
Обява за инвестиционно намерение от отец Койчо Димов "Изграждане на католически храм "Успение Богородично" в жк Дъбника" ...

18.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Кральов Поповски "Изграждане на открит паркинг за собствени транспортни средства..."
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Кральов Поповски "Изграждане на открит паркинг за собствени транспортни средства..." ...

17.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от "ВНД СТРОЙ" ЕООД "Жилищна сграда с магазини в гр.Враца, община Враца"
Обява за инвестиционно намерение от "ВНД СТРОЙ" ЕООД "Жилищна сграда с магазини в гр.Враца, община Враца" ...

07.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Метален мост и подпорна стена УПИ ХIII - 698 по плана на с.Згориград, община Враца"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Метален мост и подпорна стена УПИ ХIII - 698 по плана на с.Згориград, община Враца" ...

04.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис" ...

24.01.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца - Основен ремонт на улици в гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца - Основен ремонт на улици в гр.Враца ...

17.01.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Създаване на трайни насаждения в землището на с.Девене" от Иван Димитров Иванов
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Създаване на трайни насаждения от череши и круши в землището на с.Девене" от Иван Димитров Иванов ...

14.01.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00040/09.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване КИ Медковец
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00040/09.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

14.01.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Цех за производство на кашкавал" от "Лилия-Милк"
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Цех за производство на кашкавал" от "Лилия-Милк"   ...

13.01.2014
Обява за инвестиционно намерение от Стела Борисова Инчовска "Изграждане нова нискоетажна жилищна сграда"
Обява за инвестиционно намерение от Стела Борисова Инчовска "Изграждане нова нискоетажна жилищна сграда" в с.Згориград ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда