Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

17.03.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис" Челопек
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис" Челопек ...

17.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00027/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Чирен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00027/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

17.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00072/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Мраморен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00072/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

17.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00094/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения за Други цели - ТК1 Тенис кортове-Об
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00094/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез ...

14.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Никойл-2"ЕООД, гр. Враца - Реконструкция на бензиностанция
Уведомление за инвестиционно предложение от "Никойл-2"ЕООД, гр. Враца - Реконструкция на бензиностанция ...

13.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Николов Иванов и Павлина Миронова Ненкова, гр. Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Николов Иванов и Павлина Миронова Ненкова, гр. Враца ...

07.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Даринка Борисова и Стоян Милчев
Уведомление за инвестиционно предложение от Даринка Борисова и Стоян Милчев ...

07.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "ATM Aгро"ООД, гр. Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от "ATM Aгро"ООД, гр. Враца ...

07.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Тодоров Георгиев, с. Косталево, общ. Враца
Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-0-3392/06.03.2014г. от Ивайло Тодоров Георгиев, с. Косталево, общ. Враца ...

21.02.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда