Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

26.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от АПИ - София "Подготовка на проект за път I-1(E-79) Видин-"
Обява за инвестиционно намерение от АПИ - София "Подготовка на проект за път I-1(E-79) Видин-" ...

21.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца „Преустройство и промяна на предназначението а сградата на бившето училище „Митрополит Константин”, в център (от резидентен тип) за работа с младежи в риск
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца „Преустройство и промяна на предназначението а сградата на бившето училище „Митрополит Константин”, в център (от резидентен тип) за работа ...

21.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от Седем груп ЕООД "Вътрешно производство на производствена сграда в цех заколбаси и кулинарна кухня"
Обява за инвестиционно намерение от Седем груп ЕООД "Вътрешно производство на производствена сграда в цех заколбаси и кулинарна кухня" ...

20.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от Селека ЕООД "Магазин за промишлени стоки"
Обява за инвестиционно намерение от "Селека ЕООД" - "Магазин за промишлени стоки" гр.Враца ...

14.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от Калоян Пламенов Тодоров "ЧИПУП за пи 12259.1006.127 "
Обява за инвестиционно намерение от Калоян Пламенов Тодоров "ЧИПУП за пи 12259.1006.127 " ...

14.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от Чистотa Балкани ЕООД "Производство на пластмасови изделия от отпадъчни полимери"
Обява за инвестиционно намерение от Чистотa Балкани ЕООД "Производство на пластмасови изделия от отпадъчни полимери" ...

13.05.2014
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Костадинов Костадинов "Вътрешно преустройство на склад в цех за белене на слънчоглед"
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Костадинов Костадинов "Вътрешно преустройство на склад в цех за белене на слънчоглед" ...

13.05.2014
Уведомление за инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23
Уведомление за инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 2 бр. тръбни кладенци: ТК 1 "Север"; ТК 2 "Юг" в ж.к. "Дъбника" гр. Враца - УПИ III, IV и V кв.23 ...

13.05.2014
Обява за инвестиционно намерение "Водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения с цел промишлено водоснабдяване от извор Тръбен кладенец "ТК-Свежест-Враца "
Обява за инвестиционно намерение "Водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения с цел промишлено водоснабдяване от извор Тръбен кладенец "ТК-Свежест-Враца " ...

24.04.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Галваник" ЕООД за антикорозионни покрития
Уведомление за инвестиционно предложение от "Галваник" ЕООД за антикорозионни покрития ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда