Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

08.08.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали." ...

07.08.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на тир паркинг, заведение за бързо хранене и хранителен магазин."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на тир паркинг, заведение за бързо хранене и хранителен магазин в гр.Враца, местност Дърводелци." ...

05.08.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на паркинг, магазин и ресторант вустройствена зона за комплексно обществено обслужване."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на паркинг, магазин и ресторант вустройствена зона за комплексно обществено обслужване." ...

30.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Арап 2013" ЕООД - Изграждане на автоморга в гр.Враца жк Складова зона
Уведомление за инвестиционно предложение от "Арап 2013" ЕООД - Изграждане на автоморга ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ЖК Самуил, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ЖК Самуил, гр.Враца" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Драган Цанков, гр.Враца" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение за "Направа на кланица и торова лагуна към свинеферма за 1800 свине"
Уведомление за инвестиционно предложение за "Направа на кланица и торова лагуна към свинеферма за 1800 свине" ...

29.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Преустройство на съществуващи сгради за отглеждане на свине майки и прасета за угояване"
...

29.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце." ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда