Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

08.08.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Тихомир Костадинов" - Изграждане на система за капково напояване в с.Веслец, община.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Тихомир Костадинов" - Изграждане на система за капково напояване в с.Веслец, община.Враца ...

08.08.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали." ...

07.08.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на тир паркинг, заведение за бързо хранене и хранителен магазин."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на тир паркинг, заведение за бързо хранене и хранителен магазин в гр.Враца, местност Дърводелци." ...

05.08.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на паркинг, магазин и ресторант вустройствена зона за комплексно обществено обслужване."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на паркинг, магазин и ресторант вустройствена зона за комплексно обществено обслужване." ...

30.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Арап 2013" ЕООД - Изграждане на автоморга в гр.Враца жк Складова зона
Уведомление за инвестиционно предложение от "Арап 2013" ЕООД - Изграждане на автоморга ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ЖК Самуил, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ЖК Самуил, гр.Враца" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Драган Цанков, гр.Враца" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение за "Направа на кланица и торова лагуна към свинеферма за 1800 свине"
Уведомление за инвестиционно предложение за "Направа на кланица и торова лагуна към свинеферма за 1800 свине" ...

29.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Преустройство на съществуващи сгради за отглеждане на свине майки и прасета за угояване"
...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда