Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

15.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Основен ремонт на покрива на сграда за административни нужди (Читалищен дом)”, находящ се в кв. 1, с Мраморен, община Враца.”
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Основен ремонт на покрива на сграда за административни нужди (Читалищен дом)”, находящ се в кв. 1, с Мраморен, община Враца.” ...

02.10.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ЕТ "Тихомир Костадинов"за "Изграждане на 8 метров сондаж и система за капково напояване."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ЕТ "Тихомир Костадинов"за "Изграждане на 8 метров сондаж и система за капково напояване." ...

01.10.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Топлофикация Враца - Монтиране на котел с мощност 14 Мвт за производство на топлинна енергия с гориво биомаса /пелети и дървесен чипс/
Уведомление за инвестиционно предложение от Топлофикация Враца - Монтиране на котел с мощност 14 Мвт за производство на топлинна енергия с гориво биомаса /пелети и дървесен чипс/ ...

18.09.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Обособяване на депо за инертни отпадъци в землището на с.Косталево, община Враца."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Обособяване на депо за инертни отпадъци в землището на с.Косталево, община Враца." ...

16.09.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Виолета Стефанова Петкова - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна
Уведомление за инвестиционно предложение от Виолета Стефанова Петкова - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна ...

09.09.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на място съгласно Закона за управление на отпадъците."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на място съгласно Закона за управление на отпадъците." ...

27.08.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Еконт Експрес" ООД - Преустройство на търговска сграда в куриерски офис
Уведомление за инвестиционно предложение от "Еконт Експрес" ООД - Преустройство на търговска сграда в куриерски офис ...

19.08.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на магазин за авточасти, помещение за автосервизни услуги, паркинг и заведение за бързо хранене."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на магазин за авточасти, помещение за автосервизни услуги, паркинг и заведение за бързо хранене." ...

19.08.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Лидия Димчева Овука, с.Згориград -Промяна предназначението на имот в м.Крайще, Врачански лозя
Уведомление за инвестиционно предложение от Лидия Димчева Овука, с.Згориград -Промяна предназначението на имот в м.Крайще, Врачански лозя ...

15.08.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Н.Бозвели №11, гр.Враца"
...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда