Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

26.03.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "П.И.Л.РИТЕЙЛ БУЛ 5" ЕООД: "Изработване на ПУП с цел промяна на уличната регулационна линия" , жк Медковец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "П.И.Л.РИТЕЙЛ БУЛ 5" ЕООД: "Изработване на ПУП с цел промяна на уличната регулационна линия" , жк Медковец, гр.Враца. ...

19.03.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на течен, комплексен неорганичен тор за листно и кореново подхранване на растенията" , Източна промишлена зона, бул.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на течен, комплексен неорганичен тор за листно и кореново подхранване на растенията" , ...

12.03.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА" ЕАД: "Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ "Градска" , Северна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА" ЕАД: "Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ "Градска" , Северна ...

28.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Младен Иванов Младенов: "Производствена дейност, свързана с аквакултури и свързаните с тях дейности., кв.Бистрец, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Младен Иванов Младенов: "Производствена дейност, свързана с аквакултури и свързаните с тях дейности., кв.Бистрец, гр. Враца. ...

28.02.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна на предназначението на зем.земя, земл. С.Челопек, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна на предназначението на зем.земя, земл. С.Челопек, общ. ...

26.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Отглеждане на аквакултури в землището на с.Баница с обща площ 2.059 дка, земл.с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Отглеждане на аквакултури в землището на с.Баница с обща площ 2.059 дка, земл.с.Баница, общ. Враца. ...

19.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД: "Промяна на вече разрешените кодове за извършване на дейности по приемане, предварително съхраняване и оползотворяване, въвеждане на три броя допълнителни водогрейни котли за
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД: "Промяна на вече разрешените кодове за извършване на дейности по приемане, предварително съхраняване и оползотворяване, въвеждане на три ...

14.02.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Изграждане на пункт за диагностика на автомобили нова сграда", м.Копана могила, земл. С.Паволче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Изграждане на пункт за диагностика на автомобили нова сграда", м.Копана могила, земл. С.Паволче, общ. ...

14.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МД Електроник" ЕООД: "Изграждане на производствено предприятие за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти , жк Сениче, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МД Електроник" ЕООД: "Изграждане на производствено предприятие за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти , жк Сениче, гр. Враца. ...

05.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на пластмасови отпадъци, съдържащи полиетилен терафталат ПЕТ бутилки| , Източна промишлена зона, бул.Мездренско шосе №1, г
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на пластмасови отпадъци, съдържащи полиетилен терафталат ПЕТ бутилки| , Източна промишлена ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда