Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване Складова зона, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване Складова зона, гр.Враца" ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул..Илинден №10, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Илинден №10, гр.Враца" ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Иванчо Цветков №20, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Иванчо Цветков №20, гр.Враца" ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Зорница Игнатова Николова - Реконструкция на жилищна сграда гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Зорница Игнатова Николова - Реконструкция на жилищна сграда гр.Враца ...

18.11.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация Враца" ЕАД за Монтиране на котел за производство на топлинно енергия
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация Враца" ЕАД за Монтиране на котел за производство на топлинно енергия ...

17.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Центромет АД - Газова пещ за термична обработка в Центромет АД гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Центромет АД - Газова пещ за термична обработка в Центромет АД гр.Враца ...

14.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Мобилтел ЕАД - Изграждане на телекомуникационно съоръжение с.Три кладенци
Уведомление за инвестиционно предложение от Мобилтел ЕАД - Изграждане на телекомуникационно съоръжение с.Три кладенци ...

12.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Май Бг Пропъртийс ЕООД - Разкриване на павилион за бързо хранене - Горнооряховска скара гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Май Бг Пропъртийс ЕООД - Разкриване на павилион за бързо хранене - Горнооряховска скара гр.Враца ...

07.11.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация-Враца" ЕАД."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация-Враца" ЕАД." ...

07.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Зора-Ком ЕООД - Изграждане на сграда за дестилация на ракия гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Зора-Ком ЕООД - Изграждане на сграда за дестилация на ракия гр.Враца ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда