Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

07.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Зора-Ком ЕООД - Изграждане на сграда за дестилация на ракия гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Зора-Ком ЕООД - Изграждане на сграда за дестилация на ракия гр.Враца ...

05.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Кирилов Йорданов - Изграждане на обект за производство на етилов алкохол гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Кирилов Йорданов - Изграждане на обект за производство на етилов алкохол гр.Враца ...

05.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Константин Стоянов Константинов - Трасе за подземен захранващ ел.провод с.Паволче
Уведомление за инвестиционно предложение от Константин Стоянов Константинов - Трасе за подземен захранващ ел.провод с.Паволче ...

04.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Мая Стоянова Ценова - Изграждане на навес за инвентар
Уведомление за инвестиционно предложение от Мая Стоянова Ценова - Изграждане на навес за инвентар ...

30.10.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Стоянов - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Стоянов - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна ...

27.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Мирослав Василев Атанасов, Румен Кирилов Христов, Гълъбин Христов Илиев „Промяна предназначението на собствен имот за "общекгвено обслужване-промишлени складови дейности".
Обява за инвестиционно намерение от Мирослав Василев Атанасов, Румен Кирилов Христов, Гълъбин Христов Илиев „Промяна предназначението на собствен имот за "общекгвено обслужване-промишлени складови ...

27.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Промени в работата на инсталациите по КР 75-Н1/2009 г. свързано с управление на отпадъците.”
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Промени в работата на инсталациите по КР 75-Н1/2009 г. свързано с управление на отпадъците.” ...

27.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Инсталация за балиране и опаковане на шредирани неопасни отпадъци.”
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Инсталация за балиране и опаковане на шредирани неопасни отпадъци.” ...

17.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Промяна предназначението на част от сградата на автоспирка за нуждите на Здравна служба с. Девене, община Враца.”
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Промяна предназначението на част от сградата на автоспирка за нуждите на Здравна служба с. Девене, община Враца.” ...

17.10.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Космо България Мобайл" за "Базова станция №5511."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Космо България Мобайл" за "Базова станция №5511." ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда