Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

27.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "БИОС-ТАЛВЕГ" за Изграждане на сондажен кладенец за напояване на земеделски култури.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "БИОС-ТАЛВЕГ" за Изграждане на сондажен кладенец за напояване на земеделски култури. ...

27.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Момчил Тошков Петров за Изграждане на Овцеферма за 500 овце в с.Баница.
Уведомление за инвестиционно предложение от Момчил Тошков Петров за Изграждане на Овцеферма за 500 овце в с.Баница. ...

25.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "СПЕКТ" ЕООД за Ремонт на съществуващ, работещ овчарник, находящ се в землището на с.Веслец.
Уведомление за инвестиционно предложение от "СПЕКТ" ЕООД за Ремонт на съществуващ, работещ овчарник, находящ се в землището на с.Веслец. ...

24.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Кирил Серафимов Симеонов за Изграждане на сграда за ремонт на леки и товарни автомобили в гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Кирил Серафимов Симеонов за Изграждане на сграда за ремонт на леки и товарни автомобили в гр.Враца ...

24.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Стоянов Димитров за Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в с.Згориград
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Стоянов Димитров за Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в с.Згориград ...

16.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от ИНЕКС ТРЕЙД - ЕООД за изграждане на магазин за промишлени стоки
Уведомление за инвестиционно предложение от ИНЕКС ТРЕЙД - ЕООД за изграждане на магазин за промишлени стоки. ...

13.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Соничка Янчова Митанкинска за Изграждане на автопарк.
Уведомление за инвестиционно предложение от Соничка Янчова Митанкинска за Изграждане на автопарк. ...

13.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Валентин Георгиев Димитров за Изграждане на склад за резервни авточасти-втора употреба.
Уведомление за инвестиционно предложение от Валентин Георгиев Димитров за Изграждане на склад за резервни авточасти-втора употреба.. ...

11.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПАВЛИН ДАМЯНОВ-АГРО" ЕООД за Определяне предназначението на магазин №2 за Селскостопанска аптека.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПАВЛИН ДАМЯНОВ-АГРО" ЕООД за Определяне предназначението на магазин №2 за Селскостопанска аптека. ...

04.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за Реконструкция възд.мр. НН и изнасяне на ЕТ-ТП №3, с. Три кладенци
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за Реконструкция възд.мр. НН и изнасяне на ЕТ-ТП №3, с. Три кладенци ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда