Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

04.05.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЙУГЛАНС" ЕООД за Създаване и отглеждане на овощно насаждение орехи.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЙУГЛАНС" ЕООД за Създаване и отглеждане на овощно насаждение орехи. ...

23.04.2015
Уведомление за инвестиционно предложение вх.№2600-877/21.04.2015г. от "СПЕКТ" ЕООД, гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение ремонт на съществуващ работещ овчарник, находящ се в землището на с.Косталево, общ.Враца ...

22.04.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне от застрашени пироди
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне от застрашени пироди ...

22.04.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне от застрашени пироди
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне от застрашени пироди ...

07.04.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Община Враца за „Проект "Интегриран градски транспорт на град Враца."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Община Враца за „Проект "Интегриран градски транспорт на град Враца." ...

07.04.2015
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца „Проект "Интегриран градски транспорт на град Враца."
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца „Проект "Интегриран градски транспорт на град Враца." ...

03.04.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "КРАЛТРЕЙС" ООД за Монтиране на инсталация за извършване на дейност по третиране на строителни отпадъци в землището на с.Косталево
Уведомление за инвестиционно предложение от "КРАЛТРЕЙС" ООД за Монтиране на инсталация за извършване на дейност по третиране на строителни отпадъци в землището на с.Косталево. ...

27.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "БИОС-ТАЛВЕГ" за Изграждане на сондажен кладенец за напояване на земеделски култури.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "БИОС-ТАЛВЕГ" за Изграждане на сондажен кладенец за напояване на земеделски култури. ...

27.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Момчил Тошков Петров за Изграждане на Овцеферма за 500 овце в с.Баница.
Уведомление за инвестиционно предложение от Момчил Тошков Петров за Изграждане на Овцеферма за 500 овце в с.Баница. ...

25.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "СПЕКТ" ЕООД за Ремонт на съществуващ, работещ овчарник, находящ се в землището на с.Веслец.
Уведомление за инвестиционно предложение от "СПЕКТ" ЕООД за Ремонт на съществуващ, работещ овчарник, находящ се в землището на с.Веслец. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда