Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V"
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V" ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно укрепване и възстановяване на подпорна стена и отводнителен канал по ул.Ал.Стамболийски в с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно укрепване и възстановяване на подпорна стена и отводнителен канал по ул.Ал.Стамболийски в с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на „Медковско дере”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на „Медковско дере”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца” ...

21.08.2015
Информация за преценяване на необходимостта за Инвестиционен проект "Модернизация на железопътна линия Видин-Враца.
Информация за преценяване на необходимостта за Инвестиционен проект "Модернизация на железопътна линия Видин-Враца. ...

21.08.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от РМЗ Вратцата ООД за Изграждане на оборудване за производство на полуфабрикати и монтаж на крайни батерийни елементи..
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от РМЗ Вратцата ООД за Изграждане на оборудване за производство на полуфабрикати и монтаж на крайни батерийни елементи. ...

19.08.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от д-р Румен Георгиев Цветанов за Изграждане на сграда за 6 лекарски кабинети.
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от д-р Румен Георгиев Цветанов за Изграждане на сграда за 6 лекарски кабинети. ...

13.08.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Булгартрансгаз ЕАД - Подходен път до площадката на сондаж Е-72 и сондаж Е-33
Уведомление за инвестиционно предложение от Булгартрансгаз ЕАД - Подходен път до площадката на сондаж Е-72 и сондаж Е-33 ...

12.08.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от ВЕГА 03 ООД - Промяна в работата на Инсталация за претопяване и леене на скрап от цветни метали (мед и медни сплави) с разширение чрез изграждане на формовъчен и топилен участък за чугун и стомана“ .
Уведомление за инвестиционно предложение от ВЕГА 03 ООД - Промяна в работата на Инсталация за претопяване и леене на скрап от цветни метали (мед и медни сплави) с разширение чрез изграждане на формовъчен ...

24.07.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "Кентавър-2015" ЕООД - Изграждане на селскостопанска постройка за селскостопанска продукция.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Кентавър-2015" ЕООД - Изграждане на селскостопанска постройка за селскостопанска продукция. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда