Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

03.09.2015
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Клисурата” -006055. От Петя Красимирова Петрова – вх. № 9400-0-13639/02.09.2015 год.
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Клисурата” -006055.  От Петя Красимирова ...

03.09.2015
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравя” 003005. От Красимир Петров Каменов – вх. № 9400-0-13643/02.09.2015 год.
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравя” 003005. От Красимир Петров Каменов ...

03.09.2015
„Изграждане на битова сграда за отглеждане на коне” с местоположение м. „Гърлото” От Красимир Петров Каменов – вх. № 9400-0-13636/02.09.2015 год.
„Изграждане на битова сграда за отглеждане на коне” с местоположение м. „Гърлото”     От Красимир Петров Каменов – вх. № 9400-0-13636/02.09.2015 год. ...

03.09.2015
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Стублата” -006005.
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Стублата” -006005. ...

03.09.2015
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравия” -003033
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравия” -003033 ...

02.09.2015
"Основен ремонт и преустройство на дарена къща в кв. "Кулата", гр. Враца в лекарски кабинет"
"Основен ремонт и преустройство на дарена къща в кв. "Кулата", гр. Враца в лекарски кабинет" ...

31.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от МУ-София - филиал Враца „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки"
Обява за инвестиционно предложение от МУ-София - филиал Враца „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки" ...

31.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от "ИЛВЕН"-ЕООД „Изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска техника"
Обява за инвестиционно предложение от "ИЛВЕН"-ЕООД „Изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска техника" ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V"
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V" ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда