Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

31.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от МУ-София - филиал Враца „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки"
Обява за инвестиционно предложение от МУ-София - филиал Враца „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки" ...

31.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от "ИЛВЕН"-ЕООД „Изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска техника"
Обява за инвестиционно предложение от "ИЛВЕН"-ЕООД „Изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска техника" ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V"
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V" ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно укрепване и възстановяване на подпорна стена и отводнителен канал по ул.Ал.Стамболийски в с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно укрепване и възстановяване на подпорна стена и отводнителен канал по ул.Ал.Стамболийски в с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на „Медковско дере”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на „Медковско дере”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца” ...

21.08.2015
Информация за преценяване на необходимостта за Инвестиционен проект "Модернизация на железопътна линия Видин-Враца.
Информация за преценяване на необходимостта за Инвестиционен проект "Модернизация на железопътна линия Видин-Враца. ...

21.08.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от РМЗ Вратцата ООД за Изграждане на оборудване за производство на полуфабрикати и монтаж на крайни батерийни елементи..
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от РМЗ Вратцата ООД за Изграждане на оборудване за производство на полуфабрикати и монтаж на крайни батерийни елементи. ...

19.08.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от д-р Румен Георгиев Цветанов за Изграждане на сграда за 6 лекарски кабинети.
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от д-р Румен Георгиев Цветанов за Изграждане на сграда за 6 лекарски кабинети. ...

13.08.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Булгартрансгаз ЕАД - Подходен път до площадката на сондаж Е-72 и сондаж Е-33
Уведомление за инвестиционно предложение от Булгартрансгаз ЕАД - Подходен път до площадката на сондаж Е-72 и сондаж Е-33 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда