Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

22.07.2008
Приемането, сортиране и временно съхранение на ИУМПС, ИУЕЕО, стъкло, хартия, пластмаса и отпадъчни акумулатори
Местоположение: ул. “Мито Орозов” № 32, Промишлена зона ПИ 12259.1021.6 по кадастралната карта на гр. Враца, общ. Враца, с площ  5000 кв. м. Възложител: Явор Димитров Георгиев- управител ...

22.07.2008
Преустройство на две съществуващи сгради в семеен хотел- с. Паволче, общ. Враца
Местоположение: с. Паволче, общ. Враца, ул. “Одрин” № 7, УПИ- VIII-306, кв. 30 и ПИ № 000217 в местността “Градиняко”. Възложител: Иво Федиев Лаков- управител на “Нифе” ...

22.07.2008
Изграждане на ваканционно селище в местността “Църквище” в землището на с. Згориград
Местоположение: ПИ № 005077-6.086 дек., № 005032-3.219 дек. Или с обща площ 9.305 дек. Ливади намиращи се в м. “Църквище”, с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца Възложител: Нели Георгиева ...

11.07.2008
„Изграждане на ферма за отглеждане на 30 броя крави
Местоположение:    Поземлен имот № 027034 в местност “Пирашки круши” в землище с. Три кладенци, община Враца, област Враца Възложител:    Мая Стоянова Ценова и Стоян Георгиев Ценов    ...

24.06.2008
Изграждане на ел. отклонение 20 kV от съществуващ ст. Решетъчен стълб № 2 на съществуващо ел. отклонение за ТП „Горски дом” от въздушен ел. провод „Рудник” до нов мачтов трафопост от имот № 008013 до имот № 008041, местност „Варовитица” в землището на с.
Местоположение: Землището на с. Згориград, община Враца, местност „Варовитица”, имот № 008041 и № 008013. Инвестиционното намерение попада в границите на две защитени зони „Врачански ...

30.05.2008
Изграждане на ферма за отглеждане на 30 броя крави
Местоположение: Поземлен имот -12259.19.8,  в месност “Падината” кв. Бистрец, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца Възложител: Ангел Маринов Ангелов с адрес: бул. “Христо ...

30.05.2008
Приемане, сортиране и временно съхранение на стъкло, хартия, пластмаса и отпадъчни акумулатори, ИУЕОО и ИУМПС
Местоположение: Открити складови площи в поземлен имот 12259.1021.6 па кадастрална карта на гр. Враца с площ 5000 кв. м.; ул. “Мито Орозов”, общ. Враца, обл. Враца Възложител: ”ГЕО- ...

19.05.2008
Изграждане и монтиране на инсталация за предварително третиране на отпадъци от опаковки /разделяне на отпадъците по видове- пластмаси, хартия, метали и др./
Местоположение: Поземлен имот с кадастрални номера 12259.1008.211 в ж. к. “Хранително-вкусова зона”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца Възложител: Тони Венциславов Петров- управител на “СП-90” ...

19.05.2008
Организиране на площадка за изкупуване, сортиране, съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали
Местоположение: УПИ № 12259.1012.15, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца Възложител: ”МОТОР” АД, с адрес: бул. “Христо Ботев” № 150, гр. Враца, общ. Враца тел: 0888 827 482, еин ...

30.04.2008
Преустройство на цех за кюспе-фуражи в Цех за производство на сурово растително масло
Местоположение: гр. Враца, ХВЗ, кв. 10, УПИ ХІ- 66, ул. “Илинден” № 2 Възложител: “Премиер - ТМ” ООД Михаил Иванов Михайлов, с адрес: ул. „Илинден” № 2, гр. Враца, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда