Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

06.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД " изграждане на Съоръжение за опушване на месни продукти".
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД " изграждане на Съоръжение за опушване на месни продукти". ...

04.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения”
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения” ...

04.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения”
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения” ...

23.12.2015
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен. ...

18.12.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕМИЕР ТМ" ООД "изграждане на навес за съхранение на инвентар".
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕМИЕР ТМ" ООД "изграждане на навес за съхранение на инвентар". ...

18.12.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД "изграждане на Предприятие за добив и преработка на червено месо".
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД "изграждане на Предприятие за добив и преработка на червено месо". ...

14.12.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Реконструкция на централна пешеходна зона на град Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Реконструкция на централна пешеходна зона на град Враца” ...

14.12.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Агенция "Пътна инфраструктура" - Основен ремонт на Път III - 1002 Враца-пещера Леденика.
Уведомление за инвестиционно предложение от Агенция "Пътна инфраструктура" - Основен ремонт на Път III - 1002 Враца-пещера Леденика. ...

12.12.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Георгиев Исаев - Изграждане на обект за преработка на 500 литра мляко.
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Георгиев Исаев - Изграждане на обект за преработка на 500 литра мляко. ...

08.12.2015
Обява за инвестиционно предложение от Млечен рай -2 - ООД „Реконструкция, разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие "Млечен рай-2".
Обява за инвестиционно предложение от Млечен рай -2 - ООД „Реконструкция, разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие "Млечен рай-2". ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда