Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

08.12.2015
Обява за инвестиционно предложение от Млечен рай -2 - ООД „Реконструкция, разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие "Млечен рай-2".
Обява за инвестиционно предложение от Млечен рай -2 - ООД „Реконструкция, разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие "Млечен рай-2". ...

04.12.2015
Обява за инвестиционно предложение от Екофрут - ООД „Изработване на ПУП за изграждане на тир паркинг в м.Кременското в земл. на гр.Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Екофрут - ООД „Изработване на ПУП за изграждане на тир паркинг в м.Кременското в земл. на гр.Враца”. ...

03.12.2015
Обява за инвестиционно предложение от СПЕКТ - ЕООД „Мобилен цех за преработка на прясно мляко в сирене и кашкавал в землището на с.Косталево, Община Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от СПЕКТ - ЕООД „Мобилен цех за преработка на прясно мляко в сирене и кашкавал в землището на с.Косталево, Община Враца”. ...

26.11.2015
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Пламен Илиев Георгиев за Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз на автомобили.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Пламен Илиев Георгиев за Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз на автомобили. ...

26.11.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на Исторически музей, находящ се в гр.Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на Исторически музей, находящ се в гр.Враца”. ...

26.11.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Драматично-куклен театър, находящ се в гр.Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Драматично-куклен театър, находящ се в гр.Враца”. ...

26.11.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на Концертната зала и Библиотеката в съществуващата сграда на Община Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен ремонт и реконструкция на Концертната зала и Библиотеката в съществуващата сграда на Община Враца”. ...

10.11.2015
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "АНИМАЛ ТРЕЙД" ООД за Изграждане на овцеферма за 1300 животни.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "АНИМАЛ ТРЕЙД" ООД за Изграждане на овцеферма за 1300 животни. ...

05.11.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРО-КРЪСТЕВИ" ООД - Рибовъдство - яз. "Енева" с.Тишевица, общ.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от "АГРО-КРЪСТЕВИ" ООД - Рибовъдство - яз. "Енева" с.Тишевица, общ.Враца ...

30.10.2015
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма за 1000 животни" с възложител - "ЕВРОБУЛ" ООД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма за 1000 животни" с възложител - "ЕВРОБУЛ" ООД ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда