Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

18.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Дендани" ЕООД " изработване на ПУПУ за Предприятие за производство на селскостопанска техника, с.Тишевица, община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Дендани" ЕООД " изработване на ПУПУ за Предприятие за производство на селскостопанска техника, с.Тишевица, община Враца. ...

15.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов "Трайно насаждение на орехи и закупуване на земеделска техника" с.Девене, община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов "Трайно насаждение на орехи и закупуване на земеделска техника" с.Девене, община Враца. ...

15.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Мениджърски бизнес решения" ООД "Пристройка на цех за студена обработка на метали" в Хранително-вкусова зона Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Мениджърски бизнес решения" ООД "Пристройка на цех за студена обработка на метали" в Хранително-вкусова зона Враца. ...

15.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хубев" ЕООД " изграждане на Сграда за съхранение на пакетирани хранителни стоки" в Хранително-вкусова зона Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хубев" ЕООД " изграждане на Сграда за съхранение на пакетирани хранителни стоки" в Хранително-вкусова зона Враца. ...

14.01.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Екофрут" ООД за Изграждане на тир паркинг.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Екофрут" ООД за Изграждане на тир паркинг. ...

14.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от ОДБХ - Враца „Вътрешен ремонт на Изпитвателна лаборатория по санитерни експертизи и диагностика на животни.
Обява за инвестиционно предложение от ОДБХ - Враца „Вътрешен ремонт на Изпитвателна лаборатория по санитерни експертизи и диагностика на животни. ...

08.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Ремонт на сгради с идентификатор 12259.1020.160.1 и 12259.1020.160.4 по кадастралната карта на град Враца, УПИ XI, кв. 3, пи. 160 по регулационния план на града.
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Ремонт на сгради с идентификатор 12259.1020.160.1 и 12259.1020.160.4 по кадастралната карта на град Враца, УПИ XI, кв. 3, пи. ...

08.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Основен ремонт на сграда с идентификатор 12259.200.65.1 със застроена площ 45 кв. м., сграда с идентификатор 12259.200.65.2 със застроена площ 42 кв. м. и изграждане на топла връзка межд
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Основен ремонт на сграда с идентификатор 12259.200.65.1 със застроена площ 45 кв. м., сграда с идентификатор 12259.200.65.2 със ...

06.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД "изграждане на Предприятие за добив и преработка на червено месо".
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД "изграждане на Предприятие за добив и преработка на червено месо". ...

06.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД " изграждане на Съоръжение за опушване на месни продукти".
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД " изграждане на Съоръжение за опушване на месни продукти". ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда