Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

06.04.2016
Обява за инвестиционно предложение от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД „Добив и първична преработка на подземни богатства”
Обява за инвестиционно предложение от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД „Добив и първична преработка на подземни богатства” ...

30.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от Георги Трифонов Пешков „Изграждане на офис сграда, автосервиз и автокъща гр.Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Георги Трифонов Пешков „Изграждане на офис сграда, автосервиз и автокъща гр.Враца” ...

24.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от Цветан Николаев Георгиев „Промяна предназначениета на поземлен имот за изграждане на подход на пункт кв.Бистрец, гр.Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Цветан Николаев Георгиев „Промяна предназначениета на поземлен имот за изграждане на подход на пункт кв.Бистрец, гр.Враца” ...

18.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от Златко Христов Христов „Преустройство на двуетажна масивна сграда в къща за гости, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Златко Христов Христов „Преустройство на двуетажна масивна сграда в къща за гости, гр. Враца”. ...

09.03.2016
Обява за инвестиционно предложение от "ДМВ" ЕООД гр.Русе „Възстановяване на дейността по приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти в складово предприятие Петролна база Враца, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от "ДМВ" ЕООД гр.Русе „Възстановяване на дейността по приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти в складово предприятие Петролна база Враца, гр. Враца” ...

23.02.2016
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект ,,Транс-граничен регион без светлинно замърсяване и въглеродни емисии, чрез подмяна на светлинните източници със съвременни енергоефективни решения при съще
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект ,,Транс-граничен регион без светлинно замърсяване и въглеродни емисии, чрез подмяна на светлинните източници ...

23.02.2016
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект „Разработване на пилотен иновативен педагогически модел на образование и възпитание чрез спорт в трансграничния регион България - Румъния”.
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект „Разработване на пилотен иновативен педагогически модел на образование и възпитание чрез спорт в ...

23.02.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за добив и преработка на червено месо", с местоположение на площадката ПИ 12259.119.31, местност "Орешака", землището на гр. Враца
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за добив и преработка на червено месо", с местоположение на площадката ПИ 12259.119.31, местност ...

23.02.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за естествено сушене и опушване на месни продукти"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за естествено сушене и опушване на месни продукти", с местоположение на площадката ПИ 003068, местност ...

22.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Митко Цветанов Казашки - „Магазин за авточасти и склад", гр. Враца, ул.Екзарх Йосиф №81.
Обява за инвестиционно предложение от Митко Цветанов Казашки - „Магазин за авточасти и склад", гр. Враца, ул.Екзарх Йосиф №81. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда