Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

22.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Митко Цветанов Казашки - „Магазин за авточасти и склад", гр. Враца, ул.Екзарх Йосиф №81.
Обява за инвестиционно предложение от Митко Цветанов Казашки - „Магазин за авточасти и склад", гр. Враца, ул.Екзарх Йосиф №81. ...

22.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Министерство на правосъдието ГД "Изпълнение на наказанията"-Враца - „Вътрешно преустройство на съществуващи помещения", гр. Враца, ул.Безименна №5
Обява за инвестиционно предложение от Министерство на правосъдието ГД "Изпълнение на наказанията"-Враца - „Вътрешно преустройство на съществуващи помещения", гр. Враца, ул.Безименна №5. ...

19.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Цветелин Господинов Бойчев „Изграждане на Автосервиз за леки автомобили и магазин за авточасти" в жк Дъбника, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Цветелин Господинов Бойчев „Изграждане на Автосервиз за леки автомобили и магазин за авточасти" в жк Дъбника, гр. Враца” ...

19.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Пламен Цветанов Григоров и Пламен Андреев Андреев „Изграждане на нова гаражна клетка" в Източна промишлена зона, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Пламен Цветанов Григоров и Пламен Андреев Андреев „Изграждане на нова гаражна клетка" в Източна промишлена зона, гр. Враца” ...

12.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от "ИВД-АУТО" ЕООД „Изграждане на склад за авточасти и монтаж, демонтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили" в жк Дъбника, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от "ИВД-АУТО" ЕООД „Изграждане на склад за авточасти и монтаж, демонтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили" в жк Дъбника, гр. Враца” ...

12.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Хевекта-Маргарита Цветкова" „Изграждане на склад за съхранение строителни отпадъци" в м.Пискавец, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Хевекта-Маргарита Цветкова" „Изграждане на склад за съхранение строителни отпадъци" в м.Пискавец, гр. Враца” ...

12.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Цветомир Ваньов Дечев „Изграждане на сграда с магазини за промишлени стоки" в жк Дъбника, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Цветомир Ваньов Дечев „Изграждане на сграда с магазини за промишлени стоки" в жк Дъбника, гр. Враца ...

12.02.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "КРАЛТРЕЙС" ООД " - Добив на варовик от находище "Касибо" землище с.Косталево, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "КРАЛТРЕЙС" ООД " - Добив на варовик от находище "Касибо" землище с.Косталево, общ.Враца. ...

04.02.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Михайлов ТВ" ООД "Подземна тръба за оптична свързаност на изработване на територията на област Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Михайлов ТВ" ООД "Подземна тръба за оптична свързаност на изработване на територията на област Враца. ...

29.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Възстановяване на улица "Вела Пеева" в с.Тишевица, общ. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Възстановяване на улица "Вела Пеева" в с.Тишевица, общ. Враца” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда