Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

12.05.2016
Обява за инвестиционно предложение от "ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН" ЕООД „Производствено хале за обработка на скално - облицовъчни материали" гр.Враца
Обява за инвестиционно предложение от "ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН" ЕООД „Производствено хале за обработка на скално - облицовъчни материали" с местоположение у.п.и. XVII - 377. кв, 1. Хранително-вкусова ...

03.05.2016
Обява за инвестиционно предложение от АНДИ ООД „Изграждане на нова търговска и складова беза с прилежащ офис и обслужващи звена” жк Дъбника, гр.Враца
Обява за инвестиционно предложение от АНДИ ООД „Изграждане на нова търговска и складова беза с прилежащ офис и обслужващи звена” жк Дъбника, гр.Враца ...

25.04.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Тодоров Бежков - Пристройка и преустройство на търговски обект за "Бистро", Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Тодоров Бежков - Пристройка и преустройство на търговски обект за "Бистро", Община Враца. ...

22.04.2016
Обява за инвестиционно предложение от БОРСА ИМОТИ ЕООД „Вътрешно преустройство на киносалон в магазин за промишлени стоки” гр.Враца
Обява за инвестиционно предложение от БОРСА ИМОТИ ЕООД „Вътрешно преустройство на киносалон в магазин за промишлени стоки” гр.Враца ...

20.04.2016
Решение № 448/01.04.2016 г. на Министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в землището на с.Косталево, община Враца.
Решение № 448/01.04.2016 г. на Министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в землището на с.Косталево, община Враца. ...

20.04.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Радослав Димитров Тошев - Промяна предназначението на земеделска земя в местността "Гладна" в землището на с.Згориград, Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Радослав Димитров Тошев - Промяна предназначението на земеделска земя в местността "Гладна" в землището на с.Згориград, Община Враца. ...

12.04.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистота Балкани" ЕООД " - Поставяне и въвеждане в експлоатация на модулен инсинератор за генериране на топлинна и/или електрическа енергия.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистота Балкани" ЕООД " - Поставяне и въвеждане в експлоатация на модулен инсинератор за генериране на топлинна и/или електрическа енергия. ...

11.04.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и строителство на железопътна линия Видин-София:Актуализация на идейния проект за участък II:"Медковец-Руска Бяла" и "Руска Бяла-Столник"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и строителство на железопътна линия Видин-София:Актуализация на идейния проект за участък II:"Медковец-Руска Бяла" ...

08.04.2016
Обява за инвестиционно предложение от Албена Стоянова Ганева - „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце" в с.Косталево, община Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Албена Стоянова Ганева - „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на 400 овце" в с.Косталево, община Враца” ...

06.04.2016
Обява за инвестиционно предложение от Димитър Сотиров Бабов и Мая Дилянова Николова - „Еднофамилна жилищна сграда в с.Згориград, община Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Димитър Сотиров Бабов и Мая Дилянова Николова - „Еднофамилна жилищна сграда в с.Згориград, община Враца” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда