Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

13.06.2016
Обява за инвестиционно предложение от OМС-САЛЕРИ ИСТЪРН ЮРЪП ЕООД „Обособяване на ПУП за изграждане на жилищен комплекс в местност Гладно поле." в гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от OМС-САЛЕРИ ИСТЪРН ЮРЪП ЕООД „Обособяване на ПУП за изграждане на жилищен комплекс в местност Гладно поле." в гр. Враца”. ...

07.06.2016
Обява за инвестиционно предложение от Сигма инженеринг ООД „Строителство на Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена" в гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Сигма инженеринг ООД „Строителство на Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена" в гр. Враца”. ...

07.06.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР на многофамилни жилищна сграда в град Враца, ул. „Братя Миладинови“ № 10" в гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР на многофамилни жилищна сграда в град Враца, ул. „Братя Миладинови“ № 10" в гр. Враца”. ...

07.06.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР на многофамилни жилищна сграда в град Враца, бул. „2-ри Юни“ №70, бл. 1" в гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР на многофамилни жилищна сграда в град Враца, бул. „2-ри Юни“ №70, бл. 1" в гр. Враца”. ...

07.06.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР за реализация на програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Враца – ж.к. Младост, бл. 1, вх. А, Б и В" в гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР за реализация на програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Враца – ж.к. ...

07.06.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ж.к. Сениче бл. 54" в гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ж.к. Сениче бл. 54" в гр. Враца”. ...

27.05.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Федя Николов Николов - Вътрешно преустройство на казан за ракия в два обекта, с.Паволче, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Федя Николов Николов - Вътрешно преустройство на казан за ракия в два обекта, с.Паволче, общ.Враца. ...

26.05.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Димитър Евгениев Райков - Стопанска постройка и навес за съхранение на селскостопанска продукция, м.Занкиното, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Димитър Евгениев Райков - Стопанска постройка и навес за съхранение на селскостопанска продукция, м.Занкиното, гр.Враца. ...

20.05.2016
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции" в гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции" в гр. Враца” ...

18.05.2016
Обява за инвестиционно предложение от "Кралтрейс" ООД „Добив на варовик-строителни материали от находище "Касибо", разположено в землището на с.Косталево, общ.Враца"
Обява за инвестиционно предложение от "Кралтрейс" ООД „Добив на варовик-строителни материали от находище "Касибо", разположено в землището на с.Косталево, общ.Враца" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда