Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

28.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветелина Илиева Лазарова - Пристройка и реконструкция на сервиз и магазин за електроника и битова техника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветелина Илиева Лазарова - Пристройка и реконструкция на сервиз и магазин за електроника и битова техника, гр.Враца. ...

28.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Петко Ставрев Петков - Преустройство, реконструкция и надстройка на съществуващ търговски обект в жк Толбухин-юг, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Петко Ставрев Петков - Преустройство, реконструкция и надстройка на съществуващ търговски обект в жк Толбухин-юг, гр.Враца. ...

25.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венелин Вилиянов Георгиев - Изграждане на магазин и сервиз за бяла техника и автоклиматици в жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венелин Вилиянов Георгиев - Изграждане на магазин и сервиз за бяла техника и автоклиматици в жк Дъбника, гр.Враца. ...

22.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Димитров - Офис сграда в жк "Река Лева" гр.Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Димитров - Офис сграда в жк "Река Лева" гр.Враца. ...

20.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Н.Коцев" ЕООД - Изграждане на ведомствена модулна автоснабдителна станция за светло гориво в "Промишлена зона" гр.Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Н.Коцев" ЕООД - Изграждане на ведомствена модулна автоснабдителна станция за светло гориво в "Промишлена зона" гр.Враца ...

20.07.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Албена Стоянова Ганева - Изграждане на животновъден комплекс, землище на с.Косталева.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Албена Стоянова Ганева - Изграждане на животновъден комплекс, землище на с.Косталева. ...

08.07.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Стоянов "ИСО 09" ЕООД за "Ползването на имот за производствен складов обект"
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Стоянов "ИСО 09" ЕООД за "Ползването на имот за производствен складов обект". ...

01.07.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДМВ“ ЕООД гр.Русе “Разширение на дейността по приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти поради увеличаване на вида на горивата / бензин> керосин, газьол/ и количествата на дизелово горив
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДМВ“ ЕООД гр.Русе “Разширение на дейността по приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти поради увеличаване на вида ...

01.07.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД за "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран поземлен имот - УПИ за изграждане на сграда за съхр
Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД. "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран ...

29.06.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕСТ" АД- ЯВОР ТОДОРОВ ДЖИДЖЕВ - Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен - с местоположение имот № 005100 в землището на с. Згориград
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕСТ" АД- ЯВОР ТОДОРОВ ДЖИДЖЕВ - Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен - с местоположение имот № 005100 в ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда