Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

01.07.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД за "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран поземлен имот - УПИ за изграждане на сграда за съхр
Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД. "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран ...

29.06.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕСТ" АД- ЯВОР ТОДОРОВ ДЖИДЖЕВ - Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен - с местоположение имот № 005100 в землището на с. Згориград
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕСТ" АД- ЯВОР ТОДОРОВ ДЖИДЖЕВ - Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен - с местоположение имот № 005100 в ...

29.06.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Тошев Илиев - ЗС - Отглеждане на пчелни семейства, овощни насаждения и лозя и увеличаване на броя им, във връзка с кандидатстване по мярка 6 “Развития на стопанства и предприятия"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Тошев Илиев - ЗС - Отглеждане на пчелни семейства, овощни насаждения и лозя и увеличаване на броя им, във връзка с кандидатстване по мярка 6 “Развития ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Вероника Венциславова Каменова - Отглеждане на овощна градина - костилкови насаждения в Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Вероника Венциславова Каменова - Отглеждане на овощна градина - костилкови насаждения в Община Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодор Илиев Тодоров, Боби и Калина Ив.Аврамови - Разширение на игрална зала в бившия магазин Явор и Калина Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодор Илиев Тодоров, Боби и Калина Ив.Аврамови - Разширение на игрална зала в бившия магазин Явор и Калина Община Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Катя Евгениева Каменова - Отглеждане на пчелни семейства в гр.Враца, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Катя Евгениева Каменова - Отглеждане на пчелни семейства в гр.Враца, общ.Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Силвия Петрова Цветкова - Отглеждане на Зеленчукови насаждения - тикви и разсадник за трайни насаждения в Община Мездра-с.Руска бела и Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Силвия Петрова Цветкова - Отглеждане на Зеленчукови насаждения - тикви и разсадник за трайни насаждения в Община Мездра-с.Руска бела и Община Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Надка Найденова Ценова - Отглеждане на пчелни семейства в местност Шаровитица, гр.Враца, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Надка Найденова Ценова - Отглеждане на пчелни семейства в местност Шаровитица, гр.Враца, общ.Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Димитров - Отглеждане на пчелни семейства в гр.Враца, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Димитров - Отглеждане на пчелни семейства в гр.Враца, общ.Враца. ...

22.06.2016
Обява за инвестиционно предложение от МАРТЕКС 2016 ЕООД „Изработване на ПУП в жк Река Лева" в гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от МАРТЕКС 2016 ЕООД „Изработване на ПУП в жк Река Лева" в гр. Враца”. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда