Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

08.07.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Стоянов "ИСО 09" ЕООД за "Ползването на имот за производствен складов обект"
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Стоянов "ИСО 09" ЕООД за "Ползването на имот за производствен складов обект". ...

01.07.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДМВ“ ЕООД гр.Русе “Разширение на дейността по приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти поради увеличаване на вида на горивата / бензин> керосин, газьол/ и количествата на дизелово горив
Уведомление за инвестиционно предложение от „ДМВ“ ЕООД гр.Русе “Разширение на дейността по приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти поради увеличаване на вида ...

01.07.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД за "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран поземлен имот - УПИ за изграждане на сграда за съхр
Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД. "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран ...

29.06.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕСТ" АД- ЯВОР ТОДОРОВ ДЖИДЖЕВ - Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен - с местоположение имот № 005100 в землището на с. Згориград
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕСТ" АД- ЯВОР ТОДОРОВ ДЖИДЖЕВ - Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен - с местоположение имот № 005100 в ...

29.06.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Тошев Илиев - ЗС - Отглеждане на пчелни семейства, овощни насаждения и лозя и увеличаване на броя им, във връзка с кандидатстване по мярка 6 “Развития на стопанства и предприятия"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Тошев Илиев - ЗС - Отглеждане на пчелни семейства, овощни насаждения и лозя и увеличаване на броя им, във връзка с кандидатстване по мярка 6 “Развития ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Вероника Венциславова Каменова - Отглеждане на овощна градина - костилкови насаждения в Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Вероника Венциславова Каменова - Отглеждане на овощна градина - костилкови насаждения в Община Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодор Илиев Тодоров, Боби и Калина Ив.Аврамови - Разширение на игрална зала в бившия магазин Явор и Калина Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодор Илиев Тодоров, Боби и Калина Ив.Аврамови - Разширение на игрална зала в бившия магазин Явор и Калина Община Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Катя Евгениева Каменова - Отглеждане на пчелни семейства в гр.Враца, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Катя Евгениева Каменова - Отглеждане на пчелни семейства в гр.Враца, общ.Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Силвия Петрова Цветкова - Отглеждане на Зеленчукови насаждения - тикви и разсадник за трайни насаждения в Община Мездра-с.Руска бела и Община Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Силвия Петрова Цветкова - Отглеждане на Зеленчукови насаждения - тикви и разсадник за трайни насаждения в Община Мездра-с.Руска бела и Община Враца. ...

27.06.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Надка Найденова Ценова - Отглеждане на пчелни семейства в местност Шаровитица, гр.Враца, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от Надка Найденова Ценова - Отглеждане на пчелни семейства в местност Шаровитица, гр.Враца, общ.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда