Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

29.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хари Димитров Раденков - Вътрешно преустройство на магазин за хранителни и промишлинш стоки в работилница за производство на хлебни изделия", кв.Кулата, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хари Димитров Раденков - Вътрешно преустройство на магазин за хранителни и промишлинш стоки в работилница за производство на хлебни изделия", кв.Кулата, гр.Враца. ...

15.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Ваньов Георгиев - Изграждане на склад за съхранение на собствена земеделска продукция", с.Бели Извор, общ.Враца, обл.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Ваньов Георгиев - Изграждане на склад за съхранение на собствена земеделска продукция", с.Бели Извор, общ.Враца, обл.Враца. ...

10.09.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на шоуруум и сервиз за ремонт на автомобили", гр.Враца
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на шоуруум и сервиз за ремонт на автомобили", гр.Враца ...

10.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИА "ЕСМИС" - Изграждане на отклонение от съществуваща ОКЛ №3 ул.Иванка Ботева, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИА "ЕСМИС" - Изграждане на отклонение от съществуваща ОКЛ №3 ул.Иванка Ботева, гр.Враца. ...

31.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БОВАТО-2 ООД - Изграждане на тръбен кладенец за Автомивка ул.Георги Апостолов №42 А, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БОВАТО-2 ООД - Изграждане на тръбен кладенец за Автомивка ул.Георги Апостолов №42 А, гр.Враца. ...

09.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кариери-П.Д. ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.617.19, местност Коломаново, в землището на гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кариери-П.Д. ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.617.19, местност Коломаново, в землището на гр.Враца. ...

09.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХАВИ ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.687.1, местност Брадичков лъг, в землището на гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХАВИ ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.687.1, местност Брадичков лъг, в землището на гр.Враца. ...

05.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Селека ЕООД - Преместване на топлопровод в жк Околчица ул.Ангел Грамчев, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Селека ЕООД - Преместване на топлопровод в жк Околчица ул.Ангел Грамчев, гр.Враца. ...

02.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗЕМИН ЕООД - Изграждане на оранжерия, м.Гладно поле, землище гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Борислав Димитров Костов - Разполагане на пчелни кошери върху земя, отдадена ми под наем, м.Роджевото, землище гр.Враца. ...

02.08.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗЕМИН ЕООД - Изграждане на оранжерия, м.Гладно поле, землище гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗЕМИН ЕООД - Изграждане на оранжерия, м.Гладно поле, землище гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда