Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

18.11.2008
Изграждане на търговски комплекс и социално обслужване
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.916.23, местност “Егледжето”.   Възложител: Митко Цветков Димитров с адрес: ул. “Полк. Кетхудов” ...

06.11.2008
Изграждане на паркинг-автокъща за леки автомобили с 40 паркоместа
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.667.12, местност “Хаджиманов хан”.   Възложител: Спас Манолов Венев с адрес: ул. “Ген. Леонов” 94, ...

14.10.2008
Изграждане на ел. отклонение от съществуващ стоманорешетъчен стълб №2 на съществуващо ел. отклонение за ТП “Горски дом” от ВЕ “Рудник” до нов трансформаторен пост в землището на с. Згориград
Местоположение: Землището на с. Згориград община Враца, местност “Замбина могила” и “Варовитица”.   Възложител: Михайл Александров Петков с адрес: ул.”Райко Алексиев” ...

13.10.2008
Изграждане на паркинг – автокъща за 40 броя коли
Местоположение: Поземлен имот № 12259.667.12 в местност “Хаджиманов хан” в землище гр. Враца, община Враца, област Враца Възложител: Спас Манолов Венев с адрес: ул. “Генерал Леонов” ...

25.09.2008
РЕШЕНИЕ № ВР-46-ПР/2008 г.
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ...

25.09.2008
РЕШЕНИЕ № ВР-45-ПР/2008 г.
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ...

16.09.2008
Промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на стопанство за интензивно развъждане на риба
Местоположение: Имот с кадастрален номер 038011, с размер 2 056 м2  в местността “Гладна” в землището на с. Згориград. Възложител: Пламен Недялков - управител на ЕТ “ПН-Пламен Недялков” ...

12.08.2008
Изграждане на ферма за отглеждане на 30 броя крави
Местоположение:    Поземлен имот ПИ № 027034,  в местност “Пирашки круши” с. Три кладенци, в землището на общ. Враца, обл. Враца   Възложител:    Мая Стоянова Ценова с адрес, ул.”Васил ...

01.08.2008
Изграждане на търговски комплекс и спортни съоръжения
Местоположение: Изграждането на комплекса  е  П И №12259,916.23 в землището на гр. Враца, собственост на Митко Цветков Димитров   Възложител: Митко Цветков Димитров гр.Враца ул.”Полк. Кетхудов” ...

23.07.2008
„Изграждане на обходен път на гр. Враца от км 0+000 до 5+514. Пътят обхожда град Враца от север. Инвестиционното предложение е на етап предпроектно проучване. Обща дължина на обекта 5,5 км”
Местоположение: Трасето минава през землището на гр. Враца, кв. Кулата. Засяга предимно земеделски земи – държавна, общинска и частна собственост. Видът и начина на ползване на земите ще се определи ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда