Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

20.05.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Топлофикация Враца ЕАД: "Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ Градска при Топлофикация-Враца&qu
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Топлофикация Враца ЕАД: "Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна ...

10.05.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИВИМА 8 ЕООД: "Вътрешно преустройство на съществуващ магазин в сладкарница без извършване на конструктивни изменения", гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от ИВИМА 8 ЕООД: "Вътрешно преустройство на съществуващ магазин в сладкарница без извършване на конструктивни изменения", гр. Враца. ...

02.05.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ИВО 88 ЕООД: "Изграждане на Автомивка на самообслужване", жк Дъбника, кв.37, гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от ИВО 88 ЕООД: "Изграждане на Автомивка на самообслужване", жк Дъбника, кв.37, гр. Враца. ...

24.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СД Кулата-2000-Цолов и Сие: "Извършване на дейностите роборазвъждане и отглеждане на риба и други водни организми в язовир "Владишки дол", земл.с.Бели извор,
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от СД Кулата-2000-Цолов и Сие: "Извършване на дейностите роборазвъждане и отглеждане на риба и други водни организми в язовир "Владишки дол", земл.с.Бели извор, ...

24.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РУМ ФИШ ЕООД: "Изграждане на нов обект за аквакултери - робовъдна ферма в плаващи мрежени клетки "Садкова инсталация за отглеждане на риба в яз.ДЕДОВА МОГИЛА"
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от РУМ ФИШ ЕООД: "Изграждане на нов обект за аквакултери - робовъдна ферма в плаващи мрежени клетки "Садкова инсталация за отглеждане на риба в яз.ДЕДОВА МОГИЛА", земл.с.Вировско, ...

19.04.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Валтер къмпани ЕООД: "Инсталация за изгаряне на RDF и биомаса във водотръбен котел на площадката на ОЦ Младост на Топлофикация-Враца", общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Валтер къмпани ЕООД: "Инсталация за изгаряне на RDF и биомаса във водотръбен котел на площадката на ОЦ Младост на Топлофикация-Враца", общ. ...

12.04.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Булгаргрансгаз: "Реконструкция на газопроводно отклонение Враца-1", от Кранов възел /КВ/ 4 до ПГХ Чирен, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Булгаргрансгаз: "Реконструкция на газопроводно отклонение Враца-1", от Кранов възел /КВ/ 4 до ПГХ Чирен, общ. Враца. ...

08.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Юлия Найденова Донахю: "Изграждане на Многофункционална сграда за спорт-школа по айкидо/доджо/, ЦГЧ, ул.Г.Бързашки №3, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Юлия Найденова Донахю: "Изграждане на Многофункционална сграда за спорт-школа по айкидо/доджо/, ЦГЧ, ул.Г.Бързашки №3, гр.Враца. ...

02.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милка Светославова Бозова-Кирилова и Кирил Илиев Кирилов: Вътрешно преустройство на офис в лекарски кабинет
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милка Светославова Бозова-Кирилова и Кирил Илиев Кирилов: Вътрешно преустройство на офис в лекарски кабинет с местоположение: УПИ XVI - 300, кв. 156, ЦГЧ с идентификатор ...

02.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Глобалдент - д-р Цветомир Илиев" ЕООД: Вътрешно преустройство на магазин № 1 в кабинет по дентална медицина "Дент инн"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Глобалдент - д-р Цветомир Илиев" ЕООД: Вътрешно преустройство на магазин № 1 в кабинет по дентална медицина "Дент инн" с местоположение: ж.к. "Самуил", кв. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда