Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

25.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИВМИ ТРЕЙД" ЕООД - Изграждане на ТИР паркинг, м. Брадичков лъг, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ИВМИ ТРЕЙД" ЕООД - Изграждане на ТИР паркинг, м. Брадичков лъг, гр.Враца. ...

19.10.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "Агро-Кръстеви"-ООД "Отглеждане чрез зарибяване и улов на риба за продажба на едро, яз.Енева, с.Тишевица, обл.Враца
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "Агро-Кръстеви"-ООД "Отглеждане чрез зарибяване и улов на риба за продажба на едро, яз.Енева, с.Тишевица, обл.Враца ...

14.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Продължаване концесия за ползване на подземно богатство-мергел, с.Бели извор, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Продължаване концесия за ползване на подземно богатство-мергел, с.Бели извор, община Враца. ...

14.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Продължаване концесия за добив на подземни богатства, с.Лиляче, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Продължаване концесия за добив на подземни богатства, с.Лиляче, община Враца. ...

14.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Константин Цеков Кърлов - Изграждане на постройка от допълващо застрояване, с.Згориград, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Константин Цеков Кърлов - Изграждане на постройка от допълващо застрояване, с.Згориград, община Враца. ...

12.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПГС 15 ЕООД - Промяна на разпределение на ап.7 и 8 в Жилищна сграда с офис, ул. С.Врачански №7, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПГС 15 ЕООД - Промяна на разпределение на ап.7 и 8 в Жилищна сграда с офис, ул. С.Врачански №7, гр.Враца. ...

07.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сладко ателие-21 ЕООД - Вътрешно преустройство на самостоятелев обект, жк Самуил, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сладко ателие-21 ЕООД - Вътрешно преустройство на самостоятелев обект, жк Самуил, гр.Враца. ...

07.10.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИГРИЙН ЕООД - Аптека за готови лекарствени форми, жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИГРИЙН ЕООД - Аптека за готови лекарствени форми, жк Дъбника, гр.Враца. ...

04.10.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ № 12259.734.17,м."Гладно поле", землище на , гр.Враца
    Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС    За инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ № 12259.734.17,м."Гладно поле", землище на ...

29.09.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Федя Николов Николов - Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия", м.Дърводелци, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Федя Николов Николов - Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия", м.Дърводелци, община Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда