Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

15.12.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "О.М.С.РИЪЛ ЕСТЕЙД СОФИЯ" ЕООД - Изграждане на жилищен комплекс от 12 еднофамилни двуетажни жилищни сгради", м.Гладно поле, община Враца.
Информация Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "О.М.С.РИЪЛ ЕСТЕЙД СОФИЯ" ЕООД - Изграждане на жилищен комплекс от 12 еднофамилни двуетажни жилищни сгради", ...

15.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Адамов Киров, управител на "ДЖУДЖА" ЕООД - Вътрешно преустройство на част от складова сграда и смяна на предназначението в пункт за изваряване на ракия, м-ст Джуджански поток, землище на гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Адамов Киров, управител на "ДЖУДЖА" ЕООД - Вътрешно преустройство на част от складова сграда и смяна на предназначението в пункт за изваряване на ракия, ...

08.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ПЕТКОВ и СИНОВЕ 2015" ЕООД -Създаване на нови сливови трайни насаждения, с.Косталево, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ПЕТКОВ и СИНОВЕ 2015" ЕООД - Създаване на нови сливови трайни насаждения, с.Косталево, общ.Враца. ...

08.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Йордан Христов Данов -Създаване на нови сливови трайни насаждения, с.Косталево, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Йордан Христов Данов -Създаване на нови сливови трайни насаждения, с.Косталево, общ.Враца. ...

08.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Любомир Михайлов Тодоров -Основен ремонт и вътрешно преустройство на съществуващ цех, Хранително-вкусова зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Любомир Михайлов Тодоров -Основен ремонт и вътрешно преустройство на съществуващ цех, Хранително-вкусова зона, гр.Враца. ...

05.12.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Федя Николов Николов - Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия", м.Дърводелци, община Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Федя Николов Николов - Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци от изваряване на ракия", м.Дърводелци, ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МЕЙ-ТУ" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МЕЙ-ТУ" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ФРОМИКС 2016" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ФРОМИКС 2016" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "КОЛОС 68" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "КОЛОС 68" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗОРЕКС" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗОРЕКС" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда