Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

31.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Елка Миткова Коцева - Създаване на овощна градина, м.Търнето, землище с.Челопек, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Елка Миткова Коцева - Създаване на овощна градина, м.Търнето, землище с.Челопек, общ.Враца. ...

26.01.2017
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР за изпълнение на енергийно ефективни мерки и обновяване на съществуващата сграда на СОУ Васил Кънчов гр. Враца”.
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Изпълнение на СМР за изпълнение на енергийно ефективни мерки и обновяване на съществуващата сграда на СОУ Васил Кънчов гр. Враца”. ...

17.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кауфланд България ЕООД енд Ко КД - Реконструкция и разширение на паркинг на магазин Кауфланд, ул. Река Лева, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кауфланд България ЕООД енд Ко КД - Реконструкция и разширение на паркинг на магазин Кауфланд, ул. Река Лева, гр.Враца. ...

13.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венцислав Ангелов Тодоров - Вътрешно преустройство и пристройка на жилищна сграда, жк Медковец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Венцислав Ангелов Тодоров - Вътрешно преустройство и пристройка на жилищна сграда, жк Медковец, гр.Враца. ...

09.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Метал-Димитров 59 ЕООД - Изграждане на тръбен кладенец, м.Дървеница, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Метал-Димитров 59 ЕООД - Изграждане на тръбен кладенец, м.Дървеница, гр.Враца. ...

09.01.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД - Външно ел.захранване триетажна жилищна сграда ул.Екзарх Йосиф №45, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ"АД - Външно ел.захранване триетажна жилищна сграда ул.Екзарх Йосиф №45, гр.Враца. ...

27.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Промени в условията на Комплексното Разрешително, с.Бели извор, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Промени в условията на Комплексното Разрешително, с.Бели извор, община Враца. ...

27.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Изграждане на канализация и съоръжения за пречистване на отпадъчни противопожарни и дъждовни води, с.Бели извор, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Изграждане на канализация и съоръжения за пречистване на отпадъчни противопожарни и дъждовни води, с.Бели извор, община Враца. ...

20.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Фондация за обществено полезна дейност "Докосни щастието" - Смяна на предназначението на магазин за промишлени стоки в лекарски кабинет, ул.Цвятко Бобошевски №4, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Фондация за обществено полезна дейност "Докосни щастието" - Смяна на предназначението на магазин за промишлени стоки в лекарски кабинет, ул.Цвятко Бобошевски ...

15.12.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "О.М.С.РИЪЛ ЕСТЕЙД СОФИЯ" ЕООД - Изграждане на жилищен комплекс от 12 еднофамилни двуетажни жилищни сгради", м.Гладно поле, община Враца.
Информация Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "О.М.С.РИЪЛ ЕСТЕЙД СОФИЯ" ЕООД - Изграждане на жилищен комплекс от 12 еднофамилни двуетажни жилищни сгради", ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда