Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

17.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Александров: "Казан за производство на алкохол /ракия/, вътрешно преустройство на съществуваща сграда", св.Кулата, м.Орешака, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Александров: "Казан за производство на алкохол /ракия/, вътрешно преустройство на съществуваща сграда", св.Кулата, м.Орешака, община Враца. ...

16.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от д-р Димитър Димитров: "Вътрешно преустройство и смяна предназначение на апартамент в Амбулатория за мед.практика по хирургия", жк Дъбника бл.13, ап.152, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от д-р Димитър Димитров: "Вътрешно преустройство и смяна предназначение на апартамент в Амбулатория за мед.практика по хирургия", жк Дъбника бл.13, ап.152, гр. ...

16.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет около 2000 места", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет около 2000 места, гр. Враца. ...

14.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Дъбника бл.36, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Дъбника бл.36, гр. Враца. ...

14.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СМДЛ РАМУС ООД: "Преустройство на апартамент в медико-диагностична лаборатория", бул.Н.Войводов №12, ап.2, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СМДЛ РАМУС ООД: "Преустройство на апартамент в медико-диагностична лаборатория", бул.Н.Войводов №12, ап.2, гр. Враца. ...

14.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сим и Ко ООД гр.Враца: "Пристройка към хотелска сграда с ресторант", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сим и Ко ООД гр.Враца: "Пристройка към хотелска сграда с ресторант", гр. Враца. ...

01.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", ул.В.Кънчов 2А, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", ул.В.Кънчов 2А, гр. Враца. ...

27.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Дъбника, бл.144, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Дъбника, бл.144, гр. Враца. ...

27.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Сениче, бл.74, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", жк Сениче, бл.74, гр. Враца. ...

27.02.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Велислав Владимиров Велков: "Изграждане на магазин за строителни материали", с.Мраморен, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Велислав Владимиров Велков: "Изграждане на магазин за строителни материали", с.Мраморен, община Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда