Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

28.04.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Данаилов Крушарски: "Промяна на предназначението на имот с цел изграждане на туристически къмпинг", с.Згориград, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Данаилов Крушарски: "Промяна на предназначението на имот с цел изграждане на туристически къмпинг", с.Згориград, община Враца. ...

28.04.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Аутогруп инфинити ООД: "Преустройство на съществуващо хале в автоцентър и магазин за промишлени стоки", жк.Дъбника, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Аутогруп инфинити ООД: "Преустройство на съществуващо хале в автоцентър и магазин за промишлени стоки", жк.Дъбника, гр. Враца. ...

07.04.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", ул. Вежен №7, бл.Чавдар 7, гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", ул. Вежен №7, бл.Чавдар 7, гр. Враца ...

07.04.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", бул. Мито Орозов №45, гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда", бул. Мито Орозов №45, гр. Враца. ...

04.04.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тихомир Петров Стоянов: "Изграждане на пункт за софтуерна диагностика на двигатели", м.Манастирски дол 7, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тихомир Петров Стоянов: "Изграждане на пункт за софтуерна диагностика на двигатели", м.Манастирски дол 7, гр. Враца. ...

22.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ВиК ООД: "Преустройство на банков офис в офис на Вик оод", ул.Ал.Стамболийски 2, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ВиК ООД: "Преустройство на банков офис в офис на Вик оод", ул.Ал.Стамболийски 2, гр. Враца. ...

22.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Рени Иванова Христова: "Еднофамилна двуетажна жилищна сграда", с.Паволче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Рени Иванова Христова: "Еднофамилна двуетажна жилищна сграда", с.Паволче, общ. Враца. ...

22.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Йордан Цветков Вачев: "Работилница за печене на месо ", бул.Н.Войводов №42, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Йордан Цветков Вачев: "Работилница за печене на месо ", бул.Н.Войводов №42, гр. Враца. ...

22.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛИДЕР ПИ СИ ООД: "Линейно кабелно строителство на трасе за оптичен кабел-етапно изграждане", жк.Сениче, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛИДЕР ПИ СИ ООД: "Линейно кабелно строителство на трасе за оптичен кабел-етапно изграждане", жк.Сениче, гр. Враца. ...

17.03.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Александров: "Казан за производство на алкохол /ракия/, вътрешно преустройство на съществуваща сграда", св.Кулата, м.Орешака, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Румен Петров Александров: "Казан за производство на алкохол /ракия/, вътрешно преустройство на съществуваща сграда", св.Кулата, м.Орешака, община Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда