Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

25.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тамара Руменова Кирилова: "ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване", жк.Сениче, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тамара Руменова Кирилова: "ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване", жк.Сениче, гр. Враца. ...

16.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ина Иванова Желязкова: "План за регулация и застрояване", м.Метилявица, кв.Бистрец, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ина Иванова Желязкова: "План за регулация и застрояване", м.Метилявица, кв.Бистрец, гр. Враца. ...

15.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НИКАС ООД: "Преустройство на цех за производство на в Резервоарен парк за Химични вещества", м.Говедарника, землище на с.Лиляче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НИКАС ООД: "Преустройство на цех за производство на в Резервоарен парк за Химични вещества", м.Говедарника, землище на с.Лиляче, общ. Враца. ...

15.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Митко Стефанов Дамянов: "Изграждане на градински център и магазин за спортни стоки", кв.234, поз.имот 243, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Митко Стефанов Дамянов: "Изграждане на градински център и магазин за спортни стоки", кв.234, поз.имот 243, гр. Враца. ...

11.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЧЕЗ Разпределение България АД: "Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП Табашки мост", по улица Осогово, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЧЕЗ Разпределение България АД: "Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП Табашки мост", по улица Осогово, гр. Враца. ...

11.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СИМИД АГРО ЕООД: "Склад за хляб", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СИМИД АГРО ЕООД: "Склад за хляб", гр. Враца. ...

11.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лазаров Марбъл ЕООД: "Предприятие за рязане на скални масиви", Източна Промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лазаров Марбъл ЕООД: "Предприятие за рязане на скални масиви", Източна Промишлена зона, гр. Враца. ...

11.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛОМИНИ ООД: "Преустройство на сграда в Цех за професионално оборудване", Промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛОМИНИ ООД: "Преустройство на сграда в Цех за професионално оборудване", Промишлена зона, гр. Враца. ...

03.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Джи Ем Аква консулт ЕООД: "Изграждане на рибно стопанство", с.Вировско, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Джи Ем Аква консулт ЕООД: "Изграждане на рибно стопанство", с.Вировско, общ. Враца. ...

02.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Светослав Цветанов Матов: "Жилищно строителство" м.Рампата, землище на с.Лютаджик, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Светослав Цветанов Матов: "Жилищно строителство" м.Рампата, землище на с.Лютаджик, община Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда