Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

05.01.2009
Изграждане на складова база за дърва и въглища
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.646. 19, местност “Гладно поле”.   Възложител: Петър Руменов Петров с адрес: ул. “Рула” № 4, кв. Бистрец, ...

29.12.2008
Обходен път на гр. Враца участък път Е-79
Местоположение: Община Враца   Възложител: Национална агенция  „Пътна инфраструктура" - гр. София,  1606, бул."Македония" №3 Характеристика на инвестиционното предложение: Обходен път на гр. ...

20.12.2008
ДОБИВ НА БАЛАСТРА ОТ Р. ВЪРТЕШНИЦА
Местоположение:   В землището на с. Власатица, гр. Враца, общ. Враца,        обл. Враца – 6/шест/дка, на 2 км северно от с.Власатица, поземлени имоти №000079, №000093, № 000090,  №000084.     Възложител:   ВЕСКО ...

19.12.2008
Изграждане на комплекс за селски туризъм “Мостийски хан”
Местоположение: В собствен поземлен имот №106014  в землището на с. Лиляче, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в местност “Мостийско поле”.   Възложител: Слави Стоянов Тодоров С адрес: ...

19.12.2008
Изграждане на площадка за търговска дейност с черни и цветни метали
Местоположение: В землището на кв. Кулата, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в местност “Орешака”.   Възложител: Гергин Маринов Кисьов с адрес: жк. “Сениче” бл. № 50, вх.”В”, ...

18.12.2008
Изграждане на автомивка, паркинг с автосервиз и търговски обект - тепавица
Местоположение: В землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в поземлен имот 12259.641.11, 12259.641.12 и 12259.641.12, местност “Хаджиманов хан”. Възложител: Ивана Петрова Ангелова ...

08.12.2008
Разширение на съществуваща леярна за черни метали /чугун/
Местоположение: кв. Кулата, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, имот № 12259.197.7 Възложител: “Технос” ООД с адрес:ж.к. „Вълчо Иванов”  бл.№ 353, вх. “Б”, ап. 90 ...

28.11.2008
Изграждане на автокъща с автосервиз и складове за промишлени стоки
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.674.112 и 12259.671.111, местност “Занкиното”.   Възложител: “Инекс - Треид” ЕООД  Илиян Цветков с адрес: ул. ...

19.11.2008
Изграждане на сервизен комплекс –“Рено, Дачия, Нисан” гр. Враца
Местоположение: поземлен имот ПИ №12259.1008.277, Хранително вкусова зона, ул.”Илинден” № 4, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: “ТИТ”- ООД с Управител -Тони Георгиев ...

18.11.2008
Изграждане на ваканционно селище
Местоположение: с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот №0050077 и 005032, местност “Църквище”.   Възложител: “РОМЕЛ ЛАНД” ЕООД – гр. Варна, ул. Мария Луиза” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда