Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

03.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане 30 броя съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение"
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: Във връзка с процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” - ...

27.06.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Диана Илиева Спирова - Кузманова: "Сграда за комплексдно обществено обслужване и площ за жил. обитаване", жк Дъбника, гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от Диана Илиева Спирова - Кузманова: "Сграда за комплексдно обществено обслужване и площ за жил. обитаване", жк Дъбника, гр. Враца. ...

26.06.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "ИП ФИШ" ЕООД: "Изграждане на рибарник за отглеждане на риба", м.Метилявица, кв.Бистрец, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "ИП ФИШ" ЕООД: "Изграждане на рибарник за отглеждане на риба", м.Метилявица, кв.Бистрец, гр. Враца. ...

26.06.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Питър Пол Вандесанде: "ПУП със Еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване", м. Мало краище, земл.гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от Питър Пол Вандесанде: "ПУП със Еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване", м. Мало краище, земл.гр. Враца. ...

19.06.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "РУМ ФИШ" ЕООД: "Изграждане на нов обект за аквакултури в язовир "Дедова могила"", земл.с.Вировско, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "РУМ ФИШ" ЕООД: "Изграждане на нов обект за аквакултури в язовир "Дедова могила"", земл.с.Вировско, общ. Враца. ...

10.06.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Деница Искренова Георгиева: "Гараж за TIR-ове и паркинг", м. Гладно поле, гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от Деница Искренова Георгиева: "Гараж за TIR-ове и паркинг", м. Гладно поле, гр. Враца. ...

10.06.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Томов Николов: "Автокъща и паркинг", м. Гладно поле, гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от Пламен Томов Николов: "Автокъща и паркинг", м. Гладно поле, гр. Враца. ...

10.06.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Петър Атанасов Александров: "Автокъща и автосервиз с три поста", м. Гладно поле, гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от Петър Атанасов Александров: "Автокъща и автосервиз с три поста", м. Гладно поле, гр. Враца. ...

29.05.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Огнян Павлов Цветков: "Проучване, проектиране и изграждане на Жилищна сграда", жк Подбалканска, гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от Огнян Павлов Цветков: "Проучване, проектиране и изграждане на Жилищна сграда", жк Подбалканска, гр. Враца. ...

27.05.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РТР ООД: "Изграждане на ПЕТРОЛНА БАЗА", ул.Шипка 6, Източна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление  за инвестиционнo предложениe от РТР  ООД: "Изграждане на ПЕТРОЛНА БАЗА", ул.Шипка 6, Източна промишлена зона, гр. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда