Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

23.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Реализиране на втори етап от изграждане на предприятие за производство на сферични кранове", м Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Реализиране на втори етап от изграждане на предприятие за производство на сферични кранове", м Гладно поле, ...

23.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Иванов Аспарухов: „Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на автокъща и автосервиз", м.Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Иванов Аспарухов: „Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на автокъща и автосервиз", м.Гладно поле, гр.Враца. ...

23.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „МОНТЕБИАНКО” ЕООД: „Преусткройство пристройка на шивашки цех", ул.Мито Орозов, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „МОНТЕБИАНКО” ЕООД: „Преусткройство пристройка на шивашки цех", ул.Мито Орозов, гр.Враца. ...

21.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Оборудване на съществуващо трансформаторно помещение в БКТП 20/0.4кV", м Гладно поле, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ОМС РИАЛ ЕСТЕЙТ СОФИЯ” ЕООД: „Оборудване на съществуващо трансформаторно помещение в БКТП 20/0.4кV", м Гладно поле, гр.Враца. ...

16.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ” ЕООД: „Изграждане на нова сграда за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.", жк Медковец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ” ЕООД: „Изграждане на нова сграда за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ.", ...

07.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЕСТ” АД : „Възстановяване на мрежеста ограда по границите на собствен имот" - м.Църквище, землище с.Згориград, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЕСТ” АД : „Възстановяване на мрежеста ограда по границите на собствен имот" - м.Църквище, землище с.Згориград, общ.Враца. ...

07.06.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „КАР-ДИАГНОСТИК” ВРАЦА : „Автосервиз за диагностика и ремонт на автомобили" - ул.Хр.Смирненски №7, кв.Промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „КАР-ДИАГНОСТИК” ВРАЦА : „Автосервиз за диагностика и ремонт на автомобили" - ул.Хр.Смирненски №7, кв.Промишлена зона, гр.Враца. ...

31.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „К АВТО” ЕООД - Калин Николов Николов: „Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Италия, сортиране, съхранение и продажба на авточасти втора употреба.”
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „К АВТО” ЕООД - Калин Николов Николов: „Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Италия, сортиране, ...

30.05.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Жоров Тодоров: „Изграждане на нова част надстройка на ІІ етаж над магазин за промишлени стоки”
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Жоров Тодоров: „Изграждане на нова част надстройка на ІІ етаж над магазин за промишлени стоки”, с местоположение УПИ V -209 кв. 46 гр. Враца. ...

25.05.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "МЕТАЛ-ДИМИТРОВ 59" ЕООД - Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води", гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "МЕТАЛ-ДИМИТРОВ 59" ЕООД - Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води", гр. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда