Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

11.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Григор Григоров и Жулиета Григорова за: "Вътрешно преустройство със смяна на предназначение на част от "Медицински център" в "Бърза закуска" - I ниво и "Офис" - II ниво
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Григор Томов Григоров и Жулиета Стефанова Григорова за: "Вътрешно преустройство със смяна на предназначение на част от "Медицински център" в "Бърза закуска" ...

11.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Евробул" ООД за: "Изработване на ПУП.ПР3 за смяна предназначението на земята на ПИ69 масив 659 в местност „Занкиното“ в землището на гр. Враца."
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Евробул" ООД за: "Изработване на ПУП.ПР3 за смяна предназначението на земята на ПИ69 масив 659 в местност „Занкиното“ в землището на гр. Враца." ...

07.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Тодорова Дамянова и Красимир Николов Костов: "Селскостопанска постройка за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Тодорова Дамянова и Красимир Николов Костов: "Селскостопанска постройка за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар" с местоположение на обекта ...

01.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕХ-ПЛАСТ” ООД: „Покрит склад за палетизиране алуминиеви профили", Източна промищлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕХ-ПЛАСТ” ООД: „Покрит склад за палетизиране алуминиеви профили", Източна промищлена зона, гр.Враца. ...

31.08.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЕЛТИ ИНВЕСТ ГРУП” ООД: „Пристройка и надстройка на офис", жк Река Лева, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЕЛТИ ИНВЕСТ ГРУП” ООД: „Пристройка и надстройка на офис", жк Река Лева, гр.Враца. ...

29.08.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на тренировачно игрище с изкуствена настилка.", спортен комплекс, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: "Изграждане на тренировачно игрище с изкуствена настилка.", спортен комплекс, гр. Враца. ...

29.08.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Иванов Дамянов: "Изграждане на нов магазин за продажба на строителни материали и офис", жк. Сениче, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Иванов Дамянов: "Изграждане на нов магазин за продажба на строителни материали и офис", жк. Сениче, гр.Враца. ...

18.08.2017
Промяна на инвестиционно предложение „Обособяване на депо за инертни отпадъци“ по Решение №ВР-37-ПР/2014 година на РИОСВ-Враца, поради допълване обхвата за изграждане на площадка за рециклиране на строителни отпадъци в обслужващ имот №036024 на недействащ
Промяна на инвестиционно предложение „Обособяване на депо за инертни отпадъци“ по Решение №ВР-37-ПР/2014 година на РИОСВ-Враца, поради допълване обхвата за изграждане на площадка за рециклиране ...

18.08.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "НИКАС" ООД - Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химически вещества, м.Говедарника, земл. с.Лиляче, общ. Враца.
...

14.08.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "НИКАС" ООД - Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химически вещества, м.Говедарника, земл. с.Лиляче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "НИКАС" ООД - Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химически вещества, м.Говедарника, земл. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда