Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

06.10.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Мария Вескова Симеонова за: "Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване“ м.Върха, землище на гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Мария Вескова Симеонова за: "Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване“ м.Върха, землище на гр. Враца. ...

05.10.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ВРАЦА ФЕРИТ" ЕООД за: "Изграждане на линия за пресовани пелети“ Източна Промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ВРАЦА ФЕРИТ" ЕООД за: "Изграждане на линия за пресовани пелети“ Източна Промишлена зона, гр. Враца. ...

05.10.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ООД за: "Фабрика за пелети“ Промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ООД за: "Фабрика за пелети“ Промишлена зона, гр. Враца. ...

29.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Здравко Тодоров Младенов и Димитрина Веселинова Младенова за: "Обособяване на площадка за автокъща и изграждане на прилежащи към нея авторемонтна работилница и сграда с търговска цел“ м.Занкиното, гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Здравко Тодоров Младенов и Димитрина Веселинова Младенова за: "Обособяване на площадка за автокъща и изграждане на прилежащи към нея авторемонтна работилница ...

29.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Авто Школа" ЕООД за: "Изграждане на Навес“ Складова зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Авто Школа" ЕООД за: "Изграждане на Навес“ Складова зона, гр. Враца. ...

29.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Вери-Кар" ЕООД за: "Изграждане на фирмен автосервиз“ с.Згориград, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Вери-Кар" ЕООД за: "Изграждане на фирмен автосервиз“ с.Згориград, общ. Враца. ...

25.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Про Бул 2006" ООД за: "Изграждане на решетъчен трафопост“ в гр. Враца, ул.Криводолско шосе"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Про Бул 2006" ООД за: "Изграждане на решетъчен трафопост“ в гр. Враца, ул.Криводолско шосе" ...

20.09.2017
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на СПЕКТ ЕООД: "Мобилен цех за преработка на собствено сурово овче и/или козе мляко." - землище с.Косталево, община Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на СПЕКТ ЕООД: "Мобилен цех за преработка на собствено сурово овче и/или козе мляко." - землище с.Косталево, община Враца. ...

20.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Народно читалище "Развитие-1869"" гр.Враца за: "Модернизация и текущ ремонт на сграда на читалище "Развитие-1869"", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Народно читалище "Развитие-1869"" гр.Враца за: "Модернизация и текущ ремонт на сграда на читалище "Развитие-1869"", гр. Враца. ...

20.09.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Млечен рай" АД за: "Смяна предназначението на земеделска земя с трайно ползване ливада в урбанизирана територия за КОО", м Занкиното, землище общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Млечен рай" АД за: "Смяна предназначението на земеделска земя с трайно ползване ливада в урбанизирана територия за КОО", м Занкиното, землище общ. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда