Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

27.02.2009
Изграждане на автокъща с автосервиз и складове за промишлени стоки
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.674.112 и 12259.671.111, местност “Занкиното”.   Възложител: “Инекс - Треид” ЕООД  Илиян Цветков с адрес: ул. ...

17.02.2009
Изграждане на автокъща и кафе-магазин с паркинг
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот  12259. 891.52, в местност “Дърводелци”.   Възложител: Милен Димитров Георгиев с адрес: ул. “Мито Орозов” ...

12.02.2009
Изграждане на комплекс за селски туризъм “Мостийски хан”
Местоположение: В собствен поземлен имот №106014  в землището на с. Лиляче, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в местност “Мостийско поле”.   Възложител: Слави Стоянов Тодоров С адрес: ...

05.02.2009
Производство на метални изделия
Местоположение:        В землището на гр. Враца, общ. Враца, УПИ-ХХ, кв.10, поземлен имот 12259.1008.314, ХВЗ по плана на гр. Враца.   Възложител:        Николай Александров Петров “Кастех-БГ” ...

21.01.2009
Изграждане на площадка за търговска дейност с черни и цветни метали
Местоположение: В землището на кв. Кулата, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в местност “Орешака”.   Възложител: Гергин Маринов Кисьов с адрес: жк. “Сениче” бл. № 50, вх.”В”, ...

21.01.2009
Ремонт и преустройство на съществуващ почивен дом “Леденика” и построяване на планински вилни къщи
Местоположение: В имот № 005076 ЕКАТТЕ 30606, местност Църквище, в землището на с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: “Томеком” ЕООД с адрес: ул. “Опълченска” ...

21.01.2009
Изграждане на автомивка, паркинг с автосервиз и търговски обект - тепавица
Местоположение:  В землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в поземлен имот 12259.641.11, 12259.641.12 и 12259.641.12, местност “Хаджиманов хан”.   Възложител: Ивана Петрова Ангелова ...

16.01.2009
Изграждане на търговски комплекс и социално обслужване
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.916.23, местност “Егледжето”.   Възложител: Митко Цветков Димитров с адрес: ул. “Полк. Кетхудов” ...

14.01.2009
Изграждане на силози, зърнобаза и селскостопански двор
Местоположение: поземлен имот 042001, местност “Долен Млекан”, в землището на с. Девене, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: “Хамилтън фармс” ЕООД гр. София Лъчезар Любомиров ...

10.01.2009
Изграждане на Авто-комплекс за продажба и сервиз на автомобили с паркинг, малък мотел и кафе-бистро
Местоположение: поземлен имот №006009, местност “Дърводелци”, в землището на с. Паволче, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: Пламен Илиев Георгиев адрес: ул.“Илия Кръстеняков” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда