Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

30.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „Лесотехник“ЕООД „ Преработка и складиране на дървесина“, в имот с кадастрален номер 12259.127.33 по кадастралната карта на гр.Враца с местоположение, местност „Умарски бряг“
„ Преработка и складиране на дървесина“, в имот с кадастрален номер 12259.127.33 по кадастралната карта на гр.Враца с местоположение, местност „Умарски бряг“,Община Враца-2600-2384/17.07.2019г" ...

30.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Василев: "Изработване на инвестиционен проект за обект: РЕСТОРАНТ И МАГАЗИН в п.и. 51528.46.4,УПИ IV - 4,масив 46, м."Ойнамски дол"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Василев: "Изработване на инвестиционен проект за обект: РЕСТОРАНТ И МАГАЗИН в п.и. 51528.46.4,УПИ IV - 4,масив 46, м."Ойнамски дол" с. Нефела, ...

26.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Кирилов Кочев: "Отглеждане на 120 бр. пчелни семейства, в с. Голямо Пещене, ул. "Ком" № 4, Община Враца - вх. № 9400-0-10213/25.07.2019 г."
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Кирилов Кочев: "Отглеждане на 120 бр. пчелни семейства, в с. Голямо Пещене, ул. "Ком" № 4, Община Враца - вх. № 9400-0-10213/25.07.2019 г." ...

25.07.2019
Становище на "ЕСТ" АД по предложения, препоръки, мнения и възражения по ИП - "Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен"
Становище на "ЕСТ" АД по предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат на обществено обсъждане, проведено на 16.07.2019 г. в кметството на с. Згориград, община Враца, по ИП - "Изграждане на ваканционен ...

22.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД: "Фабрика за сглобяване и монтаж каучукови изделия за автомобили - КОРПУС 1, в ПИ 12259.1009.150 по КККР на гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД: "Фабрика за сглобяване и монтаж каучукови изделия за автомобили - КОРПУС 1, в ПИ 12259.1009.150 по КККР на гр. Враца (УПИ II-4, квартал ...

22.07.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Промяна предназначението на ПИ с №12259.724.122, част от ПИ с №12259.724.118, местност "Гладно поле", земл. на гр. Враца, с цел изграждане на автокъща и автосервиз"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Промяна предназначението на ПИ с номер 12259.724.122, част от ПИ с № 12259.724.118, местност "Гладно поле", землище на гр. Враца, ...

19.07.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Изгр. на гараж за TIR-ове и паркинг", в част (ПИ с проектен номер 12259.724.126) от поз. имот с ид.12259.724.120, с възл: Деница Искренова Георгиева
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: "Изграждане на гараж за TIR-ове и паркинг", в част (ПИ с проектен номер 12259.724.126) от поземлен имот с идентификатор 12259.724.120, ...

19.07.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инв. предложениe: "Промяна предназначението на поземлен имот с проектен номер 12259.724.124, част от поземлен имот с ид. 12259.724.119", с възл.: Пламен Томов Николов
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: "Промяна предназначението на поземлен имот с проектен номер 12259.724.124, част от поземлен имот с идентификатор 12259.724.119, ...

11.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Лалов и Вачев" ЕООД: "Изграждане на буферен склад за извършване на експедиция и проверка на продукцията и склад за съхранение на метални каси и палета", Хранително-вкусова зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Лалов и Вачев" ЕООД: "Изграждане на буферен склад за извършване на експедиция и проверка на продукцията и склад за съхранение на метални каси и палета", Хранително-вкусова ...

04.07.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МЗ "АУТО" ЕООД: "Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия и Англия, сортиране, съхранение и продажба на авточасти втора употреба...
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МЗ "АУТО" ЕООД: "Разкриване на площадка за разкомплектоване на възли/части от автомобили внос от Австрия, Германия и Англия, сортиране, съхранение и продажба ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда