Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

06.02.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ""МОБИЛТЕЛ ЕАД за: "Изграждане на приемо-предавателна базова станция", пи 12259.1141.170, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ""МОБИЛТЕЛ ЕАД за: "Изграждане на приемо-предавателна базова станция", пи 12259.1141.170, гр. Враца. ...

02.02.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "Николай Тодоров Николов: "Изгражда на автопарк за съхранение на МПС." - п.и.12259.199.41, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "Николай Тодоров Николов: "Изгражда на автопарк за съхранение на МПС." - п.и.12259.199.41, гр. Враца. ...

31.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Вероника Захаринчова Зарова за: "Проектиране на допълващо застрояване и преустройство на съществуващо кафе-аперитив за работилница за месни полуфабрикати и месни заготовки", ул. Г.Апостолов №24, гр. Вр
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Вероника Захаринчова Зарова за: "Проектиране на допълващо застрояване и преустройство на съществуващо кафе-аперитив за работилница за месни полуфабрикати и месни ...

31.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Марин Георгиев Кочев за: "Еднофамилна жилищна сграда", с. Нефела, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Марин Георгиев Кочев за: "Еднофамилна жилищна сграда", с. Нефела, общ. Враца. ...

31.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ангел Тониев Архангелов за: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда", жк Медковец, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ангел Тониев Архангелов за: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда", жк Медковец, гр. Враца. ...

29.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Десислава Здравкова Станчева за: "Изграждане на 3-етажна сграда за обществено обслужване-фризьорски салон и офиси“ жк Дъбника, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Десислава Здравкова Станчева за: "Изграждане на 3-етажна сграда за обществено обслужване-фризьорски салон и офиси“ жк Дъбника, гр. Враца. ...

29.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Димитров Христов за: "Изграждане на стопанска сграда със селскостопанско предназначение-сграда за инвентар“ м.Барата, зем.с.Косталево, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Димитров Христов за: "Изграждане на стопанска сграда със селскостопанско предназначение-сграда за инвентар“ м.Барата, зем.с.Косталево, общ. Враца. ...

18.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПРЕДСЕДНИК ЕООД за: "Пристройка и надстройка на административна и складова сграда“ зем.с.Бели Извор, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПРЕДСЕДНИК ЕООД за: "Пристройка и надстройка на административна и складова сграда“ зем.с.Бели Извор, общ. Враца. ...

18.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Николов Цветков за: "Пристройка на "Балабановата къща" в ресторант, хотел, лятна градина и нощен клуб“ бул.Христо Ботев №10, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Николов Цветков за: "Пристройка на "Балабановата къща" в ресторант, хотел, лятна градина и нощен клуб“ бул.Христо Ботев №10, гр. Враца. ...

15.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването: "Център за специелизирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“, ул.Георги Апостолов №2, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването: "Център за специелизирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда