Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

10.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МБАЛ Христо Ботев АД за: "Спешно отделение - Вътрешно преустройство на част от съществуваща четириетажна сграда ", с местоположение гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МБАЛ Христо Ботев АД за: "Спешно отделение - Вътрешно преустройство на част от съществуваща четириетажна сграда ", с местоположение гр.Враца. ...

10.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РИМЕКС ООД за: "Подземна оптична кабелна линия гр.Враца", с местоположение с.Згориград.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РИМЕКС ООД за: "Подземна оптична кабелна линия гр.Враца", с местоположение с.Згориград. ...

10.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Малин Христов Езекиев за: "Изграждане ново газопроводно отклонение, от преносен газопровод собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД и преустройство на ГИС "Екометан Враца".", с местополо
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Малин Христов Езекиев за: "Изграждане ново газопроводно отклонение, от преносен газопровод собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД и преустройство на ГИС "Екометан ...

03.04.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Христова Пелинкова за: "Извършване на дейност, свързана с производството на облекла на ишлеме", с местоположение ул. "Климент Охридски" № 1, гр. Враца - вх. № 9400-0-4543/30.03.2018 г
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Виолета Христова Пелинкова за: "Извършване на дейност, свързана с производството на облекла на ишлеме", с местоположение ул. "Климент Охридски" № 1, гр.Враца ...

02.04.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, № 12259.1021.345.1, № 12259.1021.345.2
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, № 12259.1021.345.1, ...

23.03.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Абрис" ООД за: "Откриване на заведение за обществено хранене-закусвалня", гр. Враца, ул Илинден №3.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Абрис" ООД за: "Откриване на заведение за обществено хранене-закусвалня", гр. Враца, ул Илинден №3. ...

23.03.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Косто Цеков Костов и Антоанета Арсова Костова за: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с.Згориград, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Косто Цеков Костов и Антоанета Арсова Костова за: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с.Згориград, общ. Враца. ...

22.03.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Бисер Петров Лилов и Светлана Красимирова Лилова за: "Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване", земл.Згориград, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Бисер Петров Лилов и Светлана Красимирова Лилова за: "Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване", земл.Згориград, общ. Враца. ...

22.03.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "КРЕМЕН" ЕООД за: "Изграждане на автомивка, автосервиз-смяна на гуми, магазини и офиси", гр. Враца, жк Сениче.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "КРЕМЕН" ЕООД за: "Изграждане на автомивка, автосервиз-смяна на гуми, магазини и офиси", гр. Враца, жк Сениче. ...

14.03.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Радослав Иванов Марков за: "Изграждане на автомивка на самообслужване от открит тип", гр. Враца, бул.Кр.Бързаков, кв.Медковец.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Радослав Иванов Марков за: "Изграждане на автомивка на самообслужване от открит тип", гр. Враца, бул.Кр.Бързаков, кв.Медковец. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда