Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

22.06.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, собственост на "Чистота балкани" ЕООД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, собственост на "Чистота ...

21.06.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци", по безвъзмездна ...

20.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД гр. Враца: Промяна предназначението на офис в медицински център, "ЕВРОМЕД" - база ІІ
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД гр. Враца: Промяна предназначението на офис в медицински център, "ЕВРОМЕД" ...

15.06.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от МРРБ: "РПИП предвижда инвестиции вагломерации над 10000 е.ж.: Враца, Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра", гр.Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от МРРБ: "РПИП предвижда инвестиции вагломерации над 10000 е.ж.: Враца, Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра", гр.Враца. ...

14.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Тихомиров Дамянов: "Отглеждане на патици"", м.Голямо краище, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Тихомиров Дамянов: "Отглеждане на патици"", м.Голямо краище, общ. Враца. ...

14.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ДМВ ЕООД, гр.Русе: "Изменение в количествата на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на "Петролна база Враца"", ул.Христо Смирненски №9, Източна Промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ДМВ ЕООД, гр.Русе: "Изменение в количествата на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на "Петролна база Враца", ул.Христо Смирненски №9, Източна ...

08.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за: "Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1КV на приемник на ел. енергия в ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. "Бистрец", гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от  "ЧЕЗ Разпределение България" АД за: "Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1КV на приемник на ел. енергия в ПИ с идент. по КККР 12259.141.110, кв. ...

05.06.2018
Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, местност "Чудна", землището на гр. Враца и обособяване от гореспоменатия поземлен имот в урегулиран поземлен имот и ново предназначение
Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 12259.52.2 с площ З099,00 кв.м. местност "Чудна", землището на гр. Враца и обособяване от гореспоменатия ...

04.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Ай Ем Джи транс груп" ООД за: "Изграждане на автосервиз с цел извършване на автосервизни и авторемонтни дейности и услуги, в собствен имот, намиращ се в ж.к. "Дъбника"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Ай Ем Джи транс груп" ООД за: "Изграждане на автосервиз с цел извършване на автосервизни и авторемонтни дейности и услуги, в собствен имот, намиращ се в ж.к. ...

23.05.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Атанас Вангелов Христов: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда", ул.Складова №2, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Атанас Вангелов Христов: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда", ул.Складова №2, гр. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда