Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

17.07.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт на излезли от употреба автомобили", Хранително вкусова зона, гр. Враца - възложител "ГЕПАРД АУТО" ЕООД.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт на излезли от употреба автомобили", Хранително вкусова зона, гр. Враца - възложител ...

17.07.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на патици-мюлари", с местоположение с.Мраморен, м.Бърдо, общ. Враца - възложител "ЕНТЕ 2017" ООД.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на патици-мюлари", с местоположение с.Мраморен, м.Бърдо, общ. Враца - възложител "ЕНТЕ 2017" ООД. ...

17.07.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на патици-мюлари", с местоположение с.Мраморен, общ. Враца - възложител "ЕНТЕ 2017" ООД.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на патици-мюлари", с местоположение с.Мраморен, общ. Враца - възложител "ЕНТЕ 2017" ООД. ...

10.07.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ДЗ Инвестмънт ЕООД: Изграждане на жилищна сграда и комплекс от преместваеми обекти за сезонно обитаване", м.Стефанкя, гр.Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ДЗ Инвестмънт ЕООД: Изграждане на жилищна сграда и комплекс от преместваеми обекти за сезонно обитаване", м.Стефанкя, гр.Враца. ...

04.07.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МИРАЖ-2007 ЕООД: Изграждане на обект за аквакултури-рибовъдна ферма в плаващи мрежови клетки, зем.с.Тишевица, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МИРАЖ-2007 ЕООД: Изграждане на обект за аквакултури-рибовъдна ферма в плаващи мрежови клетки, зем.с.Тишевица, общ.Враца. ...

02.07.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИО-СТАР-ФУДС ЕООД: Изграждане на цех за преработка на плодове, Хранително-вкусова зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИО-СТАР-ФУДС ЕООД: Изграждане на цех за преработка на плодове, Хранително-вкусова зона, гр.Враца. ...

29.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Иванов Николов: Разширение на навес-хале, Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Иванов Николов: Разширение на навес-хале, Източна промишлена зона, гр.Враца. ...

28.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Иванов Димитров: Вътрешно преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда за "Смесен магазин и кафе-аперитив"", с.Горно Пещене, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Иванов Димитров: Вътрешно преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда за "Смесен магазин и кафе-аперитив"", с.Горно Пещене, общ.Враца. ...

28.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милена Георгиева Георгиева: Строеж на обект за КОО "Автосервиз", жк Сениче, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милена Георгиева Георгиева: Строеж на обект за КОО "Автосервиз", жк Сениче, гр.Враца. ...

22.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Автоморга КАВП" ООД: Промяна предназначение на земеделска земя - ПИ 014006, м. "Шумако", землището на с. Паволче за "Автомобилен парк, гараж и открит паркинг"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Автоморга КАВП" ООД: Промяна предназначение на земеделска земя - ПИ 014006, м. "Шумако", землището на с. Паволче за "Автомобилен парк, гараж и открит паркинг" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда