Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

31.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сигматерм инженеринг ООД : Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена, жк Толбухин-юг, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сигматерм инженеринг ООД : Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена, жк Толбухин-юг, гр.Враца. ...

29.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Илиев Георгиев : Изграждане на сондажен кладенец водовземане от подземни води, с.Паволче, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Илиев Георгиев : Изграждане на сондажен кладенец водовземане от подземни води, с.Паволче, общ.Враца. ...

27.08.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД "Външно електрозахранване на приемник на ел-енергия", кв Бистрец, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД "Външно електрозахранване на приемник на ел-енергия", кв Бистрец, гр. Враца. ...

24.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РИМЕКС ООД : Подземна оптична кабелна линия, кв.Бистрец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РИМЕКС ООД : Подземна оптична кабелна линия, кв.Бистрец, гр.Враца. ...

23.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СМДЛДОД-Анцер ООД : Отваряне на дентален рентгенов кабинет, ул.Козлодуйски бряг №5, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СМДЛДОД-Анцер ООД : Отваряне на дентален рентгенов кабинет, ул.Козлодуйски бряг №5, гр.Враца. ...

21.08.2018
Обява за среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на инвестиционнo предложениe от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД : Добив на подземни богатства в землищата на с.Мало Пещене и с.Голямо Пещене, общ.Враца.
Обява за среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на инвестиционнo предложениe от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД : Добив на подземни богатства в землищата на с.Мало Пещене и с.Голямо Пещене, общ.Враца. ...

21.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Здравко Тодоров Младенов: Изграждане паркинг, автокъща и автосервиз, м.Занкиното, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Здравко Тодоров Младенов: Изграждане паркинг, автокъща и автосервиз,  м.Занкиното, гр.Враца. ...

17.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: Залесяване коритото на река Лева.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Община Враца: Залесяване коритото на река Лева. ...

17.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХОЛСИМ(БЪЛГАРИЯ) АД: Въвеждане на 2 броя водогрейни котли за отопление на газ.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ХОЛСИМ(БЪЛГАРИЯ) АД: Въвеждане на 2 броя водогрейни котли за отопление на газ. ...

17.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от АДАН-Н ЕООД: Магазин за месо със заведение за бързо хранене, кв.23, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от АДАН-Н ЕООД: Магазин за месо със заведение за бързо хранене, кв.23, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда