Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

26.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СТОНИК ЕООД: "Търговски обект /магазин/ за продажба на фасониран дървен материал", жк Сениче, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СТОНИК ЕООД: "Търговски обект /магазин/ за продажба на фасониран дървен материал", жк Сениче, гр.Враца. ...

18.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЧЕЗ Разпределение България АД: "Външно ел.захранване с кабел 1кV ", гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЧЕЗ Разпределение България АД: "Външно ел.захранване с кабел 1кV ", гр.Враца. ...

14.09.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Златко Тодоров Младенов и Димитрина Веселинова Младенова "Обособяване на имот за изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз, м.Занкиното, земл.гр.Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Златко Тодоров Младенов и Димитрина Веселинова Младенова "Обособяване на имот за изграждане на паркинг, автокъща и автосервиз, ...

14.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Георги Иванов Георгиев: Автомивка на самообслужване, жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Георги Иванов Георгиев: Автомивка на самообслужване, жк Дъбника, гр.Враца. ...

14.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Венелин Митков Огнянов: Вътрешно преустройство на част от апартамент за "Търговски обект", бул.Демокрация №8, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Венелин Митков Огнянов: Вътрешно преустройство на част от апартамент за "Търговски обект", бул.Демокрация №8, гр.Враца. ...

12.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ВАЛТЕР КЪМПАНИ" ЕООД: Инсталация за изгаряне на RDF, биомаса от селското стопанство - слама и обогатено енергийно гориво (ОЕГ), във водотръбен котел ВК - 50
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ВАЛТЕР КЪМПАНИ" ЕООД: Инсталация за изгаряне на RDF, биомаса от селското стопанство - слама и обогатено енергийно гориво (ОЕГ), във водотръбен котел ВК - 50 ...

04.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МУЛТИТРАКС ЕООД : Автосервиз и магазин за промишлени стоки, Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Йорданка Тодорова Георгиева : Запълване на ливада, землище с.Згориград, общ.Враца. ...

04.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МУЛТИТРАКС ЕООД : Автосервиз и магазин за промишлени стоки, Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МУЛТИТРАКС ЕООД : Автосервиз и магазин за промишлени стоки, Източна промишлена зона, гр.Враца. ...

03.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НОВАС 2004 ЕООД : Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12, Северна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НОВАС 2004 ЕООД : Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12, Северна промишлена зона, гр.Враца. ...

31.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сигматерм инженеринг ООД : Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена, жк Толбухин-юг, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сигматерм инженеринг ООД : Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена, жк Толбухин-юг, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда