Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

29.04.2009
Приемане, сортиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, стъкло, хартия пластмаса и отпадъчни акумулатори
Местоположение: Ул.”Мито Орозов” № 32, промишлена зона на гр. Враца, УПИ 12259.1021.6   Възложител: “Гео-Метал Трейд” – ЕООД Адрес: жк.”Младост” № 1, бл.48, ...

27.04.2009
ДОБИВ НА БАЛАСТРА ОТ Р. ВЪРТЕШНИЦА
Местоположение: В землището на с. Власатица, гр. Враца, общ. Враца,        обл. Враца – 6/шест/дка, на 2 км северно от с.Власатица, поземлени имоти №000079, №000093, № 000090,  №000084.   Възложител: ВЕСКО ...

15.04.2009
РЕШЕНИЕ №.8- ПР /2009г. оценка на въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца". ...

01.04.2009
Изграждане на автоцентър, автосервиз и автоморга
Местоположение:             гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в поземлен имот  12259.127.29, в местност “Умарски бряг”.   Възложител:        “Лама” – ООД гр. Враца с ...

27.03.2009
Изграждане на ТИР паркинг, ресторант и автосервиз
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в местност “Дърводелци”.   Възложител: Емил Йосков Йорданов с адрес: ул. “Кр. Българията” № 15, вх. А, ап. 7, гр. Враца, ...

16.03.2009
Производство на метални изделия
Местоположение:        В землището на гр. Враца, общ. Враца, УПИ-ХХ, кв.10, поземлен имот 12259.1008.314, ХВЗ по плана на гр. Враца.   Възложител:        Николай Александров Петров “Кастех-БГ” ...

14.03.2009
Изграждане на соларен парк за производство на ел. енергия
Местоположение:             с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца, в поземлен имот  098010, в местност “Коева бобка”.   Възложител:        “Братя Юрукови” – ООД гр. Бобов ...

13.03.2009
Изграждане на автокъща и кафе-магазин с паркинг
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот  12259. 891.52, в местност “Дърводелци”.   Възложител: Милен Димитров Георгиев с адрес: ул. “Мито Орозов” № ...

27.02.2009
Изграждане на силози, зърнобаза и селскостопански двор
Местоположение: поземлен имот 042001, местност “Долен Млекан”, в землището на с. Девене, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: “Хамилтън фармс” ЕООД гр. София Лъчезар Любомиров ...

27.02.2009
Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз за автомобили с паркинг, малък мотел и кафе-бистро
Местоположение: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот № 006009, в местност “Дърводелци”, землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: Пламен Илиев Георгиев ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда