Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на транспортен достъп с проектен идентификатор 80311.18.231 като част от общински имот със сегашен идентификатор 80311.18.216”

от 09.12.2019

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на транспортен достъп с проектен идентификатор 80311.18.231 като част от общински имот със сегашен идентификатор 80311.18.216”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда