Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: "Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци", с възложител: Еколоджи Солюшънс ООД.

от 09.12.2019

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: "Изграждане на нова площадка за дейности по временно съхранение и третиране на болнични отпадъци", с възложител: Еколоджи Солюшънс ООД.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда